Forsiden < Håndbok for lokallag

Håndbok for lokallag

Foto: Kristianne Marøy

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen!

For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta seg tillitsverv. Takk for at du stiller opp!

Den som påtar seg et tillitsverv bør bli utrustet til å kunne skjøtte vervet på en god måte. Ett av våre bidrag er denne håndboken for lokallag. Her finner du litt om hva et lokallag er, din rolle som tillitsvalgt og rammer for tillitsvalgtoppgaven. Dessuten nærmere informasjon om noen konkrete temaer som lokal medbestemmelse, tilsettinger, arbeidsmiljø, studiearbeid og økonomi i lokallaget.
Håndboken retter seg mot lokallag på alle tariffområder.

Er det noe du leter etter som du ikke finner? Ta kontakt med sekretariatet! Vi er her for deg – og hvis du lurer på noe er det ganske sikkert noen andre som lurer på det samme.

Har du eller andre meldt fra til PF sentralt om at du er ny tillitsvalgt? Ta kontakt med sekretariatet, så vi vet hvem du er og kan sende deg nødvendig informasjon.