Forsiden < Arbeidsvilkår < Generelle veiledninger < Tilsetting og ansettelsesforhold

Tilsetting og ansettelsesforhold

Arbeidsavtalen

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver er forpliktet til å utforme et utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakeren[...]
Les mer

Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Kirkemøtet i april 2016 vedtok personalreglement for prester, og personalreglement for tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat.
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Foreldrepermisjon

Reglene som berører ulike spørsmål om foreldrepermisjon, finnes blant annet i tariffavtalene, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven[...]
Les mer

Ferie og feriepenger

Hvor mye ferie man har krav på? Når skal ferien avvikles? Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?   Ferie er lovregulert og bygger på[...]
Les mer