Personer rundt et bord som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

PFs fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, tilsatte på bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat, helseprester, fengselsprester, studentprester og pensjonister, samt Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål og Fagutvalg for bærekraftspørsmål.

Fagutvalgene

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd fremmer interessene til Presteforeningens medlemmer som er ansatt i fellesrådene, som prester eller i andre stillinger.
Fagutvalg for proster Fagutvalget er Presteforeningens organ for proster og skal fremme arbeidet for og blant proster i PF og ta opp saker som berører prostene i Den norske kirke.
Fagutvalg for kontoransatte i bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat Fagutvalget er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.
Fagutvalg for studentprester Fagutvalget er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester. Fagutvalget skal ivareta studentprestenes interesser og bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester.
Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen (FAPK) Fagutvalget skal fremme arbeidet for og blant fengselsprester i Presteforeningen og ta opp saker som berører fengselsprestene i Den norske kirke.
Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) Fagutvalg er Presteforeningens faglige organ for medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet og skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Presteforeningen og ta opp saker som berører helseprestene. FAPH godkjenner også spesialister i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.
Fagutvalg for pensjonister (FAPE) Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke.
Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål (FALD) FALD er PFs organ i likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Utvalget skal fremme arbeidet for en aktiv likestillings- og diskrimineringspolitikk for og blant Presteforeningens medlemmer, i tråd med formålene for Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.
Fagutvalg for bærekraftsspørsmål (FABS) FABS er Presteforeningens organ for å ivareta foreningens engasjement knyttet til FNs bærekraftsmål. Utvalget skal fremme kjennskap til FNs bærekraftmål i PFs organisasjon og styrke PF som aktør i arbeidet for en samfunnsutvikling i tråd med bærekraftmålene.