Pensjon

Ja til ny offentlig pensjon

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS. – På bakgrunn av[...]
Les mer

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Lurer du på noe om den avtalen om ny offentlig tjenestepensjon? Unio har samlet svar på noen av spørsmålene og vi deler dem her.[...]
Les mer

Ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble lørdag 3.mars 2018 enige om en ny pensjonsordning. Den vil gjelde alle som er medlem i en offentlig pensjonsordning[...]
Les mer

Hvor lenge varer medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK)?

Medlemskapet i SPK Arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke er sikret medlemskap i SPK ut 2020. Dette er sikret av staten i Prop.55 L[...]
Les mer