Pensjon

Om pensjon

Presteforeningens sekretariat får en del spørsmål om pensjon, AFP, hvor lenge det lønner seg å stå i jobb, vikariater og enkelttjenester som[...]
Les mer

Ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble lørdag 3.mars 2018 enige om en ny pensjonsordning. Den vil gjelde alle som er medlem i en offentlig pensjonsordning[...]
Les mer

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Lurer du på noe om den avtalen om ny offentlig tjenestepensjon? Unio har samlet svar på noen av spørsmålene og vi deler dem her. Du kan også[...]
Les mer

Hvor lenge varer medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK)?

Medlemskapet i SPK Arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke er sikret medlemskap i SPK ut 2020. Dette er sikret av staten i Prop.55 L[...]
Les mer