Stipender fra PF

Som medlem i Presteforeningen har du mulighet til å søke ulike stipender gjennom året.

Frie internasjonale stipend og studentstipendet har to søknadsfrister i året (15. mars og 15. september), mens konferansestipendene lyses ut etter hvert som de blir aktuelle.

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend til støtte for faglig faglig forberedelse til prestetjeneste som kommer i tillegg til det ordinære studietilbudet

Les mer Studentstipend