Stipender fra PF

Som medlem i Presteforeningen har du mulighet til å søke ulike stipender gjennom året.

Frie internasjonale stipend og studentstipendet har to søknadsfrister i året (15. februar og 15. september), mens konferansestipendene lyses ut etter hvert som de blir aktuelle.

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst til å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive master og vil på ekskursjon eller studieopphold? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

Les mer Studentstipend