Bærekraft

PF ønsker å bidra aktivt til en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette vil vi gjøre sammen med vår hovedsammenslutning Unio og gjennom vår rolle som fag- og profesjonsforening i Den norske kirke. Vi vil innrette vår egen drift etter målsettingene og søke å påvirke i kirken, i arbeidslivet og på andre samfunnsarenaer.

Sammen med våre søsterforbund i Unio er det særlig disse bærekraftsmålene som vil ha fokus i PFs arbeid:

Med vår kirkelige tilknytning er også disse målene viktige for oss:

Ressurser knyttet til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
Bærekraftsboka Her finner du tekster og materiell om FNs bærekraftsmål og kristen tro som du kan bruke i menigheten, lokallaget eller lese selv. Grupper og kurs som benytter boka kan søke om støtte til studiearbeidet gjennom Akademisk studieforbund (AKS prest.no/seksjon/lokalt-studiearbeid/) eller Kristelig studieforbund (k-stud.no)

Ressurser om bærekraft fra unio.no

Unio Perspektiv 2020-1: Om bærekraftsmålene I denne utgaven av nettmagasinet Unio Perspektiv tar vi for oss FNs bærekraftsmål. Arbeidslivet er en sentral arena for å nå bærekraftsmålene, globalt, nasjonalt og lokalt.
Debattnotat om bærekraft og klima, laget av Cicero og Fafo for Unio-kongressen 2021 – Hensikten med debattnotatene er å øke kunnskapen, engasjementet og ikke minst utvikle Unios og forbundenes politikk og politiske mål innenfor lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap, sier sekretariatssjef Jon Olav Bjergene i Unio.

– I love learning

-Gjennom teologistudiet får jeg være en del av lederskapet i menigheten min, og jeg ønsker også å være en forandringsagent i min lokale sammenheng, sier Nardos Hiruy, en av tre kvinnelige mastergradsstudenter som får støtte fra PF.

Les mer – I love learning

Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2022-2030

Representantskapet har vedtatt Klima- og miljøplan for Presteforeningens virksomhet 2020-2030. Planen gjelder for tillitsvalgte på nasjonalt nivå og bispedømmenivå, samt ansatte i foreningen. Lokallag og lokale tillitsvalgte oppfordres til å følge planens intensjon og innhold.

More-button

Fagutvalg for bærekraftsspørsmål (FABS)

FABS er Presteforeningens organ for å ivareta foreningens engasjement knyttet til FNs bærekraftsmål. Utvalget skal fremme kjennskap til FNs bærekraftmål i PFs organisasjon og styrke PF som aktør i arbeidet for en samfunnsutvikling i tråd med bærekraftmålene.

More-button

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Med resertifiseringen som Miljøfyrtårn har vi et tydelig verktøy som gjør det enklere å gjøre klimasmarte valg for PFs virksomhet. Slik kan vi som organisasjon ta vårt ansvar i jobben med å redusere klimautslippene og bidra til å nå FNs bærekraftsmål, forteller generalsekretær Anna Grønvik.

More-button

PF styrker arbeidet med bærekraftmålene

-Det er viktig for oss som prester og fagforening å bidra aktivt til at verden sammen når FNs bærekraftmål, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. Generalforsamlingen har lagt ambisiøse mål i strategi- og handlingsplanen for PFs engasjement på dette området.

More-button