Konkrete tiltak for å redusere PFs klimaavtrykk

Presteforeningen (PF) har som mål å ta sin del av klimagasskuttene og har nå vedtatt nye, konkrete tiltak for alle deler av foreningens virksomhet. Foreningens klima- og miljøplan omfatter blant annet reiser, møtemat og innkjøp.

Les mer Konkrete tiltak for å redusere PFs klimaavtrykk