Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Presteforeningens faglige organ for medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus- og sykehjemsprester. FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Presteforeningen og ta opp saker som berører helseprestene (i Den norske kirke). FAPH godkjenner også spesialister i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.

Utvalget består av

Faste medlemmer:
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmet Sykehus – leder av utvalget
Bjarte Lien Eie, sykehusprest, Akershus universitetssykehus
Ingeborg Overvoll, sykehusprest, Nordlandssykehuset
Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo Bispedømme

Varamedlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus, sykehusprest, Haugesund og Valen sjukehus
Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Stavanger Universitetssykehus

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for prester i helsesektoren Revidert av representantskapet juni 2018
Helseprest - infoside Her finner du diverse info som er nyttig for helseprester.