Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Presteforeningens faglige organ for medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus- og sykehjemsprester. FAPH skal fremme arbeidet for og blant helseprester i Presteforeningen og ta opp saker som berører helseprestene (i Den norske kirke). FAPH godkjenner også spesialister i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor.

Utvalget består av

Helge Alsaker Solheim, sykehusprest, Helse Bergen (leder)
Håvard Ervik, sykehusprest, Helse Møre og Romsdal
Anne Jørstad, sykehjemsprest, Kirkens Bymisjon, Oslo
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmets sykehus

Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Helse Stavanger (varamedlem)

 

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for prester i helsesektoren Revidert av representantskapet juni 2018