Aktuelt lovverk

Lover

Oversikt over lover som regulerer presters arbeidsvilkår og yrkesutøvelse. Lenkene fører til LovData – den offisielle nettsiden for publikasjon[...]
Les mer

Tjenesteordninger

Tjenesteordningene regulerer presters tjeneste i Den norske kirke. Tjenesteordningene er fastsatt av Kongen. Ordningene utfyller hverandre, slik at[...]
Les mer

Foreldrepermisjon

Reglene som berører ulike spørsmål om foreldrepermisjon, finnes blant annet i tariffavtalene, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven[...]
Les mer

Ferie og feriepenger

Hvor mye ferie man har krav på? Når skal ferien avvikles? Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?   Ferie er lovregulert og bygger på[...]
Les mer