Lokalt studiearbeid

Når dere samles til studiesamlinger av ulikt slag, i prostifellesskapet eller i andre sammenhenger, husk da at det er mulig å motta støtte til studiearbeidet. Presteforeningen er tilknyttet Akademisk studieforbund (AKS) og gjennom dem formidles det studiestøtte. Ved å melde inn studiearbeidet vises både den studievirksomheten som skjer, og studiestøtten kan stimulere til mer faglig utvikling lokalt.

Studiestøtten gis til ulike typer studiearbeid - som tekstsamtaler i prostilaget, lokalt arrangerte kurs og studieopplegg, studiearbeid tilknyttet ekskursjoner og annet studiearbeid som ikke er finansiert av Bispedømmet eller over REU-midler.

Studieopplegg for lokallag

Presteforeningens fagavdeling utgir en serie studieopplegg for lokallag. Se lenker nedenfor.

Studiestøtte fra Akademisk Studieforbund (AKS) til lokalt studiearbeid

Mange lokallag driver et aktivt studiearbeid. Gjennom Akademisk Studieforbund er det mulig å søke om støtte til den lokale studievirksomheten.

I Forskrift om studiearbeid fra Kunnskapsdepartementet, gjeldende fra 01.01.2021 er kravene nå endret til at kurset skal bestå av minst fire kurstimer. Det skal ha minst fire deltakere som har 75% frammøte og kurset skal ha kursleder. Presteforeningen må være hoved- eller medarrangør. Studiestøtten har i senere år ligget på kr. 100,- pr. studietime, uavhengig av antall kursdeltakere.

Du finner nødvendig informasjon om AKS-innmelding og rapportering  nedenfor.

Kontaktperson for AKS i Presteforeningen er seniorrådgiver Anne Beate Tjentland (tjentland@prest.no), tlf. 480 67 955.

Lokalt studiearbeid

Presteforeningen er tilknyttet Akademisk studieforbund (AKS) og gjennom dem formidles det studiestøtte. Ved å melde inn studiearbeidet vises både den studievirksomheten som skjer, og studiestøtten kan stimulere til mer faglig utvikling lokalt.

Les mer Lokalt studiearbeid

AKS – innmelding

Akademisk Studieforbund gir støtte til studiearbeid i regi av Presteforeningens lokallag. Aktuell studievirksomhet må meldes inn til Presteforeningen.

Les mer AKS – innmelding

Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Dette studieopplegget legger opp til samtale om nye religiøse trender. Hvor godt treffer beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene?

More-button