Lokalt studiearbeid

Mange lokallag driver et aktivt studiearbeid. Gjennom Akademisk Studieforbund er det mulig å søke om støtte til den lokale studievirksomheten.

Studiestøtten gis til ulike typer studiearbeid - som tekstsamtaler i prostilaget, lokalt arrangerte kurs, studiearbeid tilknyttet ekskursjoner og annet studiearbeid som ikke er finansiert av Bispedømmet eller over REU-midler.

I Forskrift om studiearbeid fra Kunnskapsdepartementet, gjeldende fra 01.01.2021 er kravene nå endret til at kurset skal bestå av minst fire kurstimer. Det skal ha minst fire deltakere som har 75% frammøte og kurset skal ha kursleder. Presteforeningen må være hoved- eller medarrangør. Studiestøtten har i senere år ligget på kr. 100,- pr. studietime, uavhengig av antall kursdeltakere.

Innmelding av kurs/studieopplegg skal skje før kurset/studieopplegget starter opp, gjennom hele året. Oversikt over alle kurs som har søkt AKS-støtte, legges ut på prest.no. Kursprotokoll- og rapportskjema sendes inn etter kursslutt og senest 31. desember.

Du finner nødvendig informasjon om AKS-innmelding og rapportering  nedenfor.

Kontaktperson for AKS i Presteforeningen er rådgiver Anne Beate Tjentland (tjentland@prest.no), tlf. 480 67 955.

AKS – innmelding

Akademisk Studieforbund gir støtte til studiearbeid i regi av Presteforeningens lokallag. Aktuell studievirksomhet må meldes inn til Presteforeningen.

Les mer AKS – innmelding