Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.
Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.
For perioden 2021-2024 er dette Presteforeningens sentralstyre:

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder

E-post
Mobil: 996 24 959

 • Styreleder
 • Hovedtillitsvalgt i rettssubjektet Den norske kirke
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk

Eldfrid-Marie Bakken, nestleder

E-post
Mobil: 930 33 641

 • Sentralt boligombud
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde Spekter

Jon Arne Tandberg, styremedlem

E-post
Mobil: 970 35 282

 • Leder i PFs prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte for rDnk
 • Personlig vara for Eldfrid-Marie Bakken til arbeidsmiljøutvalget i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde Virke

Ingvild Lalim Hanseid, styremedlem

E-post
Mobil: 906 79 797

 • Leder i PFs fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål
 • 1. vara til nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Personlig vara for Martin Enstad til arbeidsmiljøutvalget i rDnk

Anders Møller-Stray, styremedlem

E-post
Mobil: 990 45 646.

 • Internasjonalt ansvarlig
 • 2. vara til nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde stat

Varamedlemmer

Margit Lovise Holte
Jorund Andersen