Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.
Generalforsamlingen 2024 vedtok å utvide styret slik at det nå består av leder, nestleder og fem øvrige medlemmer.

Eva Klokkerud, leder

E-post
Mobil: 452 33 210

  • Styreleder
  • Hovedtillitsvalgt i rettssubjektet Den norske kirke
  • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk

Arnt Johan Vistnes, nestleder

E-post
Mobil: 908 74 842

  • Nestleder i sentralstyret
  • Assisterende hovedtillitsvalgt i rettssubjektet Den norske kirke
  • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk

Øvrige styremedlemmer

Ane Inger Bondahl Søberg

E-post
Mobil: 901 33 018

Leif Endre Grutle

E-post
Mobil: 976 29 150

Anne Margrethe Ree Sunde

E-post
Mobil: 997 21 895

Jon Arne Tandberg

E-post
Mobil: 970 35 282

Nils Jøran Riedl

E-post
Mobil: 401 40 385

Varamedlemmer