Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.
Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.
For perioden 2021-2024 er dette Presteforeningens sentralstyre:

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder

Mobil: 996 24 959

Eldfrid-Marie Bakken, nestleder

Mobil: 930 33 641

Jon Arne Tandberg, medlem

Mobil: 970 35 282

Ingvild Bjørnøy Lalim, medlem

Mobil: 906 79 797

Ola Bakken, medlem

Mobil: 995 65 766

Varamedlemmer

Ola Bakken
Anders Møller-Stray
Margit Lovise Holte
Jorund Andersen