Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.
Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.
For perioden 2021-2024 er dette Presteforeningens sentralstyre:

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder

E-post
Mobil: 996 24 959

 • Styreleder
 • Hovedtillitsvalgt i rettssubjektet Den norske kirke
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk

Jon Arne Tandberg, nestleder (f.o.m. 25.10.23)

E-post
Mobil: 970 35 282

 • Leder i PFs prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv
 • Sentralt boligombud
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde Virke

Ingvild Lalim Hanseid, styremedlem

E-post
Mobil: 906 79 797

 • Leder i PFs fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål
 • 1. vara til nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Personlig vara for Martin Enstad til arbeidsmiljøutvalget i rDnk

Anders Møller-Stray, styremedlem

E-post
Mobil: 990 45 646.

 • Internasjonalt ansvarlig
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde stat

Margit Lovise Holte, styremedlem (f.o.m. 9.10.23)

E-post
Mobil: 90591123

 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget rDnk

Foto: Cecilie Hatløy

Varamedlemmer

Jorund Andersen

Jon Aalborg (fra 25.10.23)