Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider

Fagsider

Underkategorier

Bokomtaler

Ord av vismenn er som brodder,  fyndord i samling er som nagler  festet av en gjeter. Men ellers, min sønn, ta deg i vare: Det er ingen ende[...]
Se hele kategorien

Seminarrapporter

Refleksjoner etter seminarer og konferanser kan gjerne deles med kollegaene. Medlemmer som får støtte til å reise på konferanser må skrive[...]
Se hele kategorien

Oppgaver og avhandlinger

Vi legger gjerne ut presters faglige arbeider, både avhandlinger, oppgaver og rapporter. Send ditt bidrag til fagsjef[...]
Se hele kategorien

Publikasjoner fra Presteforeningen

Her finner du oversikt over Presteforeningens publikasjoner og publikasjonsserier, og lenke til digitale versjoner av nyere publikasjoner.
Se hele kategorien

Aktuelt

Bokmelding: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg) liv.

Les mer

Bokomtale: Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor

Les mer

Månedens Blix og Landstad, oktober 2019: Høststorm og reformasjonsfest

Les mer

Bokomtale: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn

Les mer