Kategori: Andre særavtaler og bestemmelser for rDnk

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen i KA og avtale om tillitsvalgtordning for rettssubjektet Den norske kirke

Tilpasningsavtalen gir nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tarrifområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke.

EmneknaggerTillitsvalgt
More-button