Rollag prestegård. Gjengitt med tillatelse. (OVF)

Gjengitt med tillatelse. (OVF)

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Her er litt informasjon til deg som søker stilling der det stilles, eller kan stilles, tjenestebolig til disposisjon. Etter at boplikten ble opphevet er det fortsatt cirka 300 boliger som benyttes til tjenesteboliger for prester. Noen av disse tilbys fordi de er boliger med spesiell kulturhistorisk verdi som skal bevares for fremtiden. Opplysningsvesenets fond (OVF) ønsker at disse boligene primært skal bebos av prester fordi det er en viktig del av boligens historie.

Andre steder tilbys bolig som et rekrutteringsmiddel, det betyr ikke at boligen er økonomisk gunstig å leie, men det gir deg som arbeidstaker mulighet til å søke stilling i deler av landet der det ellers er et dårlig boligmarked.

Dette er verdt å huske på:

Du har ikke plikt til å bo i boligen, selv om den stilles til disposisjon.

Du trenger ikke å ha bestemt deg på forhånd for om du vil bo i tjenesteboligen som stilles til disposisjon, verken kulturhistorisk bolig eller bolig i rekrutteringsboligordningen. Dersom du vurderer å bo i boligen, bør du kjenne både bokostnadene (husleie, oppvarming etc.) og bostandarden før du takker ja til stillingen og boligen. Dersom denne informasjonen mangler når du får tilbud om stillingen bør du be om utvidet svarfrist, til informasjonen er tilgjengelig.

Be gjerne om å få se boligen, eller bilder av boligen, før du bestemmer deg og før du takker ja til jobben. Dersom boligen skal pusses opp bør du også få vite når dette skal skje og hva som eventuelt skal endres i boligen, og om oppgraderingene vil gi endringer i husleien. Tiltredelse i stillingen bør tilpasses eventuelle oppgraderinger i boligen, eventuelt må arbeidsgiver/OVF skaffe alternativ bolig i mellomtiden.
Det er relativt begrenset hva du selv kan være med på å bestemme hva gjelder oppussing, spesielt i boliger med kulturhistorisk verdi.

Dersom du eller noen av de du bor med har spesielle behov, skal boligen tilpasses dette så langt det er mulig.

Husk at du når som helst kan si opp leieforholdet, også i kulturhistoriske boliger. Normalt er det 3 måneders oppsigelse.

Normalt skal du ha en separat leieavtale for boligen, det skal ikke være en del av arbeidsavtalen din. Du kan, hvis du ønsker, avtale at husleien trekkes av lønnen, men normalordningen er at du får utbetalt lønn og deretter betaler husleie til bispedømmet. Selv om det er OVF som eier eller leier boligen du får tilbud om å bo i, er det bispedømmet som er ansvarlig utleier overfor deg.

Leieavtalen skal inneholde informasjon om plikter, rettigheter og begrensninger som knytter seg til leieforholdet. F.eks. vedlikehold av hage, begrensninger på plassering av interiør etc. Leieavtalen skal også inneholde informasjon om hvor stort areal du leier og eventuelt disposisjonsrett for uthus o.l.

Ved innflytting skal det være en befaring i boligen sammen med representant for huseier (OVF eller andre), utleier (bispedømmekontoret), deg og eventuelt boligombudet. Befaringen bør inneholde opplæring i bruk av brannutstyr, oppvarmingskilder (OVF installerer jordvarmeanlegg i flere av sine boliger), lufteanlegg etc. Det jobbes med å få OVF til å lage brukerhåndbøker til boligene, inkludert bruksanvisninger for div. installasjoner og hvitevarer, kontaktinformasjon til aktuelle personer (f. eks boliginspektør og håndverkere).

Har du spørsmål eller trenger bistand, ta kontakt med boligombudet i det aktuelle bispedømmet eller PFs sekretariat.