Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den[...]

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Mange lokallag har ulike former for studiearbeid. Gjennom Akademisk[...]

Månedens medlem oktober

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Godt statsbudsjett for Den norske kirke

Dette er et godt statsbudsjett for Den norske kirke.[...]

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning[...]

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve[...]

Aktuelt

Månedens medlem oktober

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den amerikanske miljøaktivisten Julia «Judy»[...]

Månedens medlem september

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Reforhandlete særavtaler

Tirsdag 20.august 2019 ble fire særavtaler i virksomheten Den norske kirke (rettssubjektet) reforhandlet[...]

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i[...]

Fag og profesjon

Seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen 25.11.2019

«Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen. KIFO[...]

Bokomtale: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn

Andreas Espegren Masvie og Randi Dorothea Espegren Masvie: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og[...]

Konferanserapport: Nordisk Konfirmantlederkonferens, Uppsala 2019

Nordisk konfirmantlederkonferanse ble startet i 2006, og har gått på omgang blant 4 nordiske land hvert[...]

Prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål

Representantskapet har nedsatt en to-årig prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål som skal arbeide[...]

Månedens Landstad og Blix, september 2019: Landstads eldste salme, og en salme for livet av Blix

Landstads eldste salme «Seer jeg meg i Verden om» er den eldste salmen av Landstad som ble trykt.[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]