Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Bokomtale: Kom, tilbe med fryd

I mange år framover vil "Kom, tilbe med fryd" være det naturlige oppslagsverket for en rekke sentrale liturgiske og hymnologiske emner. Boken fortjener å bli lest også av en ny generasjon prester.

More-button

GF 2024 – Foreslå kandidater til sentralstyret

I 2024 er det Generalforsamling og valg av nytt sentralstyre. Presteforeningen trenger dyktige tillitsvalgte. Har du en kollega som er opptatt av profesjonen og av rammevilkårene for arbeidet som prest, i menighet, blant studenter, på sykehus og andre institusjoner eller i frivillige organisasjoner?

More-button

Landskonferansen 12.-13. juni 2023

PÅMELDINGSFRIST 1. APRIL: Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

More-button

Presteskjorter fra Fair & Square

Bestill før 25. mars. Fair & Square tilbyr korte og langermete t-skjorter med snipp i både dame- og herremodeller. Dessuten også kjole med snipp!

More-button

På kvensk gudstjeneste i Oslo

Kvensk gudstjeneste holdes en gang i året i Oslo i forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. Oslo bispedømmeråd har ansvaret. Presten og tolken hentes fra Porsanger, og Kven Østlandet er medarrangør og ansvarlig for kirkekaffen. I år ble dagen tatt litt på forskudd.

More-button

Høringsuttalelse – forskrift om regler for valg av Kirkerådet mv.

Presteforeningen støtter ikke endringer i Kirkerådets sammensetning ved en reduksjon av antall prester i rådet, på nåværende tidspunkt. Presteforeningen mener eventuelle endringer i Kirkerådets sammensetning må sees i sammenheng med helheten i ny kirkelig organisering som skal vedtas i 2025.

More-button