Sekretariatet stengt i påskeferien

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Presteforeningens sentralstyre avga 15. mars 2018 høringsuttalelse[...]

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Er du engasjert for din medlemsgruppe? Vil du være med i et[...]

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen[...]

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta[...]

Generalforsamlingen 2018 er avsluttet

Etter tre dager med forhandlinger er generalforsamlingen 2018 vel[...]

Nytt sentralstyre

Generalforsamlingen valgte tirsdag 13.mars nytt sentralstyre for[...]

Aktuelt

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 14.mars 2018 Respekter kirkeasylet![...]

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og[...]

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Generalforsamlingen er avsluttet. Vedtakene publiseres når protokollen er klar. Informasjon og sakspapirer[...]

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Er du engasjert for din medlemsgruppe? Vil du være med i et av Presteforeningens utvalg? Eller er det et[...]

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Partene i virksomheten ble fredag 9. februar 2018 enig om ny særavtale om beredskap. Avtalen gjøres[...]

Fag og profesjon

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er[...]

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

av Ellen Langlete Haga, Sykehusprest Sykehuset Østfold Norges kristelige legeforening inviterte til kurs på[...]

Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Soknepresten som bidragsyter til ledelse var tittelen på hovedforedraget på Presteforeningens[...]

Fagsjefen disputerer

Presteforeningens fagsjef, Per Kristian Aschim, disputerer fredag 20. april 2018 for graden phd i[...]

IKO med kurs om kirke-barnehage-samarbeid

IKO kirkelig pedagogisk senter arrangerer kurs om kirke-barnehage-samarbeid. Kurset finner sted på IKO[...]

Medlemsfordeler

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere[...]

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til kun 890 kr/år – over 50 % rabatt!

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]