Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA

Tirsdag 18. juni var det forhandlinger mellom hovedorganisasjonen KA og fagforeningene om den såkalte organisasjonsavtalen. Dette er en hovedtariffavtale som gjelder medlemsvirksomheter i KA som ikke er organer i Den norske kirke. Forhandlingene endte i brudd, og det vil bli mekling over sommeren.

More-button

Det nye profesjonsforbundet er stiftet og interimsstyre valgt

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Nå skal de sammen med resten av det nyvalgte interimsstyret lede etableringen. Unios leder Ragnhild Lied mener sammenslåingen er modig, viktig og framtidsrettet.

More-button

Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 13. juni og gir en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. – Vi er fornøyd med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

More-button

Hovedtariffoppgjøret 2024: Kirken må bruke lønn som virkemiddel

Årets lønnsforhandlinger mellom fagforeningene i Den norske kirke og Hovedorganisasjonen KA starter tirsdag 11. juni. For Unio KA er det et sentralt punkt i årets tariffoppgjør at kirken nå må vise vilje til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning.

More-button

Stiftelsesmøte for nytt profesjonsforbund

Til sammen 68 delegater fra Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund samles torsdag 13. juni til stiftelsesmøte for nytt felles profesjonsforbund.

More-button

Høringsuttalelse: NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme

Presteforeningen vil i likhet med utredningen understreke at tros- og livssynssamfunn og arenaer og organisasjoner for religions- og livssynsdialog er viktige aktører i forebyggende arbeid, som arenaer som kan fremme gjensidig forståelse, gi tilhørighet, og motvirke utenforskap og hatkriminalitet.

More-button