Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge.

More-button

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend til støtte for faglig faglig forberedelse til prestetjeneste som kommer i tillegg til det ordinære studietilbudet

More-button

Presteboliger fordeles på OVF og kirken

Offentliggjøringen av fordelingen av presteboliger mellom OVF og kirken viser at kirken overtar 145 presteboliger (listen er rettet 20.12.21, nå med riktig sortering på bispedømmer). Avklaring av

More-button

AKS – rapportering av lokalt studiearbeid

Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer inn lokalt studiearbeid for utbetaling fra AKS. Plan for kurset må være meldt inn til PF på forhånd. Oppdatert for 2021. NB: frist for innlevering av rapport for 2021 er 20/12. Klikk på pilen.

More-button

Viktige endringer i hovedavtalen

-Gjennom gode og konstruktive forhandlingsprosesser har vi nå gjort flere viktige endringer om klima, likestilling og medbestemmelse i hovedavtalen for tariffområde KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

More-button