Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til[...]

Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster[...]

Bibel og prekenressurser

Her finner du ressurser til hjelp i forberedelser til prekener[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til[...]

Når presten rammes – rusavhengighet

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange[...]

Landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 samlet ca 70 av PFs sentrale og regionale[...]

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Aktuelt

Landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 samlet ca 70 av PFs sentrale og regionale tillitsvalgte på Gardermoen 3.-4.juni. Takk[...]

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa[...]

Månedens medlem mai

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Hvilke konsekvenser får det hvis du jobber etter fylte 67 år?

Statens pensjonskasse har en artikkel som omhandler konsekvensene ved å jobbe etter fylte 67 år, hvis du er[...]

Fag og profesjon

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester[...]

Rom for rekruttering?

av Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen Relasjoner er viktig. Deltakelse i kirkelige praksiser[...]

Når presten rammes – rusavhengighet

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske[...]

HEL-konferansen 2019, 12.-13.11. i Kristiansand

Landskonferansen for kirkens inkluderingsarbeid, HEL 2019, arrangeres i år for femte gang. Stedet er Lund[...]

Har folkekirken glemt Bergprekenens Jesus?

Oskar Skarsaune: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham? Luther forlag 2018 av Per[...]

Medlemsfordeler

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til maks 920 kr/år – nesten 70 %[...]

Medlemsfordeler gjennom Unio

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, drivstoff, boliglån[...]