Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Mer himmel på en truet jord

Presteforeningen er godt fornøyd med Kirkemøtets offensive holdning til klima- og miljøspørsmål. Vi ser fram til konstruktive og gode samtaler både i vår egen organisasjon og med arbeidsgiver om bærekraft og konkrete tiltak i tida som kommer.

Les mer Mer himmel på en truet jord

En sammenhengende kirke

For Presteforeningen er det avgjørende at ny kirkelig organisering gir oss én arbeidsgiverlinje, sikrer en kirkefaglig ledelse, og styrker biskopens rolle som arbeidsgiver. -- Bildet: Vestfronten på Nidarosdomen og tårnet på Oscar IIs kapell. Samme kirke, helt ulike steder. (C) Jon Aalborg, PF.

Les mer En sammenhengende kirke

Aktuelt

Se alle More-button

Mer himmel på en truet jord

Presteforeningen er godt fornøyd med Kirkemøtets offensive holdning til klima- og miljøspørsmål. Vi ser fram til konstruktive og gode samtaler både i vår egen organisasjon og med arbeidsgiver om bærekraft og konkrete tiltak i tida som kommer.

More-button

Mange små arbeidsgivere er ikke et fortrinn

Hvis hensynet til arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold skal ha avgjørende vekt i arbeidet med ny kirkelig organisering så mener Presteforeningen at en nasjonal arbeidsgiverorganisering er det mest tjenlige, skriver Martin Enstad, leder i Presteforeningen.

More-button

Bokmelding: «Ledelse og organisering i kristne virksomheter»

Boka «Ledelse og organisering i kristne virksomheter» har som mål å bidra med refleksjonar, erfaringar og faglege perspektiv på organisering og leiing i kyrkjeleg kontekst. Fleire bidragsytarar har skrive kvar sine kapittel, og gitt innspel ut fra ganske ulike innfallsvinklar. Utgjeven av KA.

More-button

Ny kirkelig organisering – Presteforeningens høringsuttalelse

Vårt hovedanliggende er at vi ønsker en nasjonalt forankret arbeidsgiverorganisering. Presteforeningens støtte til prostifellesråd etter arbeidsgivermodell 2, der alle er ansatt i rDnk, forutsetter at mer av arbeidsgivermyndigheten blir liggende på bispedømmenivå.

More-button

Presteboliger fordeles på OVF og kirken

Offentliggjøringen av fordelingen av presteboliger mellom OVF og kirken viser at kirken overtar 145 presteboliger. Avklaring av 18 boliger gjenstår. Det er departementet som vil fatte beslutning om

More-button

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

More-button