Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta[...]

Ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble lørdag 3.mars 2018 enige om en[...]

Flyttegodtgjørelse

Har du vært ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) de siste fire[...]

Nettleder: Presteforeningen satser på lokale tillitsvalgte

Generalforsamlingen er over, og Presteforeningen har fått en ny[...]

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta[...]

Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover.[...]

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen[...]

Aktuelt

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og[...]

Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover. Her får du en kort innføring i de[...]

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 14.mars 2018 Respekter kirkeasylet![...]

Gardermoen 2018

Presteforeningens 51. generalforsamling ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 12.-14.mars[...]

Ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble lørdag 3.mars 2018 enige om en ny pensjonsordning. Den vil gjelde alle som[...]

Fag og profesjon

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Skal kirken fortelle eventyr? Kirkerådets kulturkonferanse har som tema Mer enn eventyr – om[...]

Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar 24. mai 2018 kl. 12.00-15.30 i Oslo bispegård, St.[...]

Schjelderupseminaret 2018: Døden på dagsordenen. 13. juni 2018

Schjelderupseminaret arrangeres i samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop, Sykehuset Innlandet og[...]

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er[...]

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet inviterer igjen til Nordisk konferanse i[...]

Medlemsfordeler

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]