Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til[...]

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på[...]

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Mange lokallag har ulike former for studiearbeid. Gjennom Akademisk[...]

Månedens medlem august

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Et liv i engasjement for skaperverket

Det er Guds skaperverk som blir ødelagt av veldige utslipp av[...]

Verneombudsprisen – Unio trenger ditt forslag til kandidat!

For tredje gang deles Unios verneombudspris ut på[...]

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og[...]

Aktuelt

Månedens medlem august

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Et liv i engasjement for skaperverket

Det er Guds skaperverk som blir ødelagt av veldige utslipp av uheldige stoffer til luft, vann og jord.[...]

Verneombudsprisen – Unio trenger ditt forslag til kandidat!

For tredje gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å[...]

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for[...]

Fag og profesjon

Bokomtale: Da Gud skiftet mening

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening. Femti år som forandret kirken, Cappelen Damm 2019[...]

Bokomtale: Rådet som forandret kirken

Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Verbum 2019 av Lars Erlend[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester[...]

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og Presteforeningens frie internasjonale stipend.[...]

Landstad og Blix, juli 2019: Sommergave til Den norske kirke

Landstad dikter misjonssalme. Blix dikter nattverdssalme. Blix gjendikter Landstad. Av Per Kristian Aschim[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]