Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter

Gode kolleger! Advent og jul er en komplisert tid. For det store flertall er dette en gledens tid, og slik framstår også julefeiringen i de fleste kanaler. Gaver, selskap, forventning og glede. Så vet vi samtidig at det slett ikke er alle som går med forventning og glede inn i julen.

More-button

Lokalt studiearbeid

Presteforeningen er tilknyttet Akademisk studieforbund (AKS) og gjennom dem formidles det studiestøtte. Ved å melde inn studiearbeidet vises både den studievirksomheten som skjer, og studiestøtten kan stimulere til mer faglig utvikling lokalt.

More-button

AKS – rapportering av lokalt studiearbeid

Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer inn lokalt studiearbeid for utbetaling fra AKS. Plan for kurset må være meldt inn til PF på forhånd. Oppdatert for 2022. NB: frist for innlevering av rapport for 2022 er 10/12. Klikk på pilen.

More-button

Studietur til Carlisle

Eirik Aadland Tappel ble tildelt stipend fra Frie internasjonale stipend for å delta på studietur til Carlisle i regi av NMS og Norges Kristne Råd. I denne rapporten forteller han fra

More-button

Konkrete tiltak for å redusere PFs klimaavtrykk

Presteforeningen (PF) har som mål å ta sin del av klimagasskuttene og har nå vedtatt nye, konkrete tiltak for alle deler av foreningens virksomhet. Foreningens klima- og miljøplan omfatter blant annet reiser, møtemat og innkjøp.

More-button