Mekling i kirkelig sektor: Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag[...]

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er[...]

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For[...]

Mekling i kirkelig sektor: Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag[...]

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er[...]

Valgresultat: nye fagutvalg

Det har vært gjennomført valg til fire av Presteforeningens[...]

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede[...]

Aktuelt

Mekling i kirkelig sektor: Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18.september. Fristen for å komme til enighet er[...]

Om bruddet i hovedtariffoppgjøret med KA

Som kjent er det brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i[...]

Valgresultat: nye fagutvalg

Det har vært gjennomført valg til fire av Presteforeningens fagutvalg. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd[...]

Brudd i forhandlingene med KA

En uke på overtid ble det fredag 29.juni brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og[...]

Endringer i reiseregulativet

Fem måneder etter bruddet med staten er det kommet en kjennelse fra særskilt nemnd i forbindelse med[...]

Fag og profesjon

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar om Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre[...]

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som[...]

Bibel og teologi i trosopplæringen

Forskere ved Menighetsfakultetet har nylig publisert tre forskningsrapporter om trosopplæring. Ann Midttun[...]

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Kirkerådet har nylig utgitt en bok om liturgiske klær. Boka er en innføring i de liturgiske klærne, deres[...]

Seminar om Religiøs helbredelse i dag

VID Vitenskapelige høgskole, Campus Stavanger (Misjonshøgskolen) inviterer til åpent dagsseminar om[...]

Medlemsfordeler

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Medlemsfordeler gjennom Unio

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, drivstoff, boliglån[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]