Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Sannhet og forsoning

- Historien og fortellingene som legges fram av kommisjonen gjør sterkt inntrykk. Nå må vi ta inn over oss den kunnskapen som foreligger med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og se på hvilken rolle Presteforeningen kan spille som bidragsyter til forsoning, sier leder Martin Enstad.

Les mer Sannhet og forsoning

Aktuelt

Se alle More-button

Hav, sjø, båt og fiske – Jesusfortellingenes kulisser

Sveinar Medhaug og Rune Richardsen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for sammen å oppleve områder i Israel med særlig relevans til evangelienes fortellinger om sjø, båt, fisking, ol. Dette for å bruke erfaringene i "båt-konfirmant-opplegget" i Åkra sokn.

More-button

Sannhet og forsoning

- Historien og fortellingene som legges fram av kommisjonen gjør sterkt inntrykk. Nå må vi ta inn over oss den kunnskapen som foreligger med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og se på hvilken rolle Presteforeningen kan spille som bidragsyter til forsoning, sier leder Martin Enstad.

More-button

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland har deltatt på "Wisdom school" i regi av The World Community for Christian Meditation ved Bonnevaux Abbaye i Frankrike. Han mottok midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend, og her forteller han om oppholdet ved senteret i Bonnevaux og tenkning bak "Wisdom school.

More-button

Prosjektkoordinator 50 %

Har du lyst til å jobbe noen måneder for fagforeningen din? Diakonforbundet, KUFO og Presteforeningen lyser ut en prosjektstilling med oppgaver knyttet til arbeidet med en mulig felles organisasjon.

More-button