Konferansestipend høsten 2019

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2019. Du som er[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til[...]

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Mange lokallag har ulike former for studiearbeid. Gjennom Akademisk[...]

Reforhandlete særavtaler

Tirsdag 20.august 2019 ble fire særavtaler i virksomheten Den norske[...]

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og[...]

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på[...]

Presteskjorter fra Fair & Square

Bestill før 15.september! Vi er glade for å kunne melde at Fair[...]

Aktuelt

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i[...]

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester[...]

Månedens medlem august

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på en god måte. Presteforeningen ønsker[...]

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Fag og profesjon

Dramaturgiske perspektiv på gudstjenesten 15.10.2019

Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) inviterer til tverrfaglig seminar for kirkelige ansatte om[...]

Konferansestipend høsten 2019

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2019. Du som er medlem av Presteforeningen kan selv[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester[...]

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og Presteforeningens frie internasjonale stipend.[...]

Bokomtale: Da Gud skiftet mening

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening. Femti år som forandret kirken, Cappelen Damm 2019[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]