Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til[...]

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å[...]

Aktuelt

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for[...]

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Unio-organisasjonene kom torsdag 20.juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke[...]

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på en god måte. Presteforeningen ønsker[...]

Landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 samlet ca 70 av PFs sentrale og regionale tillitsvalgte på Gardermoen 3.-4.juni. Takk[...]

Fag og profesjon

Ordinert bak lukkede dører – et 75-årsminne

Som de eneste prester i Den norske kirke, ble ordinandene denne dagen forpliktet på Kirkens Grunn, Den[...]

Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August, med tidvis sterke spenninger mellom tro[...]

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester[...]

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og Presteforeningens frie internasjonale stipend.[...]

Månedens Landstad og Blix, juni 2019: I folketonestil

«Aa der er vent i Neslands kyrkja nær klokkune geve dúr, der gekk eg las fer gamle presten og der hev[...]

Medlemsfordeler

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til maks 920 kr/år – nesten 70 %[...]

Medlemsfordeler gjennom Unio

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, drivstoff, boliglån[...]