Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Bispemøtet: lite konkret på tiltak

Representantskapet i PF har utfordret Bispemøtet til å være konkret på hvilke tiltak som biskopene vil sette inn for å forhindre at kvinnelige prester blir skadelidende når mannlige kolleger har problemer med kvinners prestetjeneste. Leder Martin Enstad er skuffet over svaret.

More-button

Bokomtale: Populisme og kristendom

Boka identifiserer tre gjennomgående trekk ved populister: (1) de setter folket opp mot «eliten» og «de andre»; (2) de mener å representere det egentlige «folket»; (3) de vil verne om den nasjonale og kulturelle identiteten. Med kristendom forstås idéinnhold og lære, men også trosutøvelsen.

More-button

Høringsuttalelse – Trosopplæringsutvalgets rapport

Presteforeningen støtter at trosopplæring organisatorisk ses som en integrert del av den samlede kirkelige undervisningen, at breddetiltak og kontinuerlige tiltak ses mer i sammenheng, og vektleggingen av større lokal handlefrihet. PF vil holde fast på benevnelsen "Trosopplæring".

More-button

Tips og råd til sommervikariat – nettmøte med PF 2. juni

Skal du være prestevikar i sommer? Eller vurderer du det til litt senere i studiet? Uansett hvor du er løypa er du som teologistudent velkommen til et nettmøte der vi går gjennom en rekke praktiske ting som kan være nyttig for deg. MELD DEG PÅ HER.

More-button