Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

«Sjelesorg på nett»

Sjelesorgsymposiet 2021 er 27.mai med overskrift "Sjelesorg på nett". Heldigitalt arrangement planlagt av Hans Stifoss-Hanssen og Anne Austad ved VID vitenskapelige høgskole, Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelige høgskole og Anne Hege Grung ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

More-button

PF styrker arbeidet med bærekraftmålene

-Det er viktig for oss som prester og fagforening å bidra aktivt til at verden sammen når FNs bærekraftmål, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. Generalforsamlingen har lagt ambisiøse mål i strategi- og handlingsplanen for PFs engasjement på dette området.

More-button