Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

PFs nyvalgte leder: Vil ivareta prestens rolle og lederansvar

Presten har et åndelig og strategisk lederansvar. Vi må klargjøre kirkens og vår egen forståelse av hva dette betyr, mener PFs leder, Eva Klokkerud. Hun og resten av sentralstyret skal ivareta prestene i en tid med krevende kirkeøkonomi – og føre foreningen inn i et nytt profesjonsforbund.

More-button

Hovedtariffoppgjøret 2024

For de fleste av Presteforeningens medlemmer vil årets lønnsforhandlinger foregå i juni. De overordnede kravene er klar reallønnsvekst og lønn som bidrar til å rekruttere og beholde prester.

More-button

Nei da, prestenes fagforening legges ikke ned!

Av Eva Klokkerud, leder i PresteforeningenDette innlegget ble først publisert i Dagen 4. mai 2024 Lesere av Dagen ble 3. mai servert overskriften «Legger ned prestenes fagforening». Som leder

More-button

Fagdag for prester i helsesektoren

Presteforeningens fagutvalg for prester i helsesektoren, FAPH, inviterer til fagdag 14. juni. Boka «Spesialprest i livssynsåpent samfunn» er brukt som grunnlag for programmet, og spesialprestenes tjeneste vil bli belyst og diskutert med ulike innfallsvinkler.

More-button

Nå er det disse som leder Presteforeningen

Leder Eva Klokkerud, nestleder Arnt Johan Vistnes og resten av det nye sentralstyret overtok vervene sine 1. mai. Nå er det disse syv som skal lede Presteforeningen videre og lose foreningen inn i en ny fag- og profesjonsforening sammen med diakoner og undervisningsansatte.

More-button