Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Prosjektleder felles organisasjon (100 %)

Vil du være med å bygge opp det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte? Vi søker prosjektleder i 100 % stilling for etablering av den nye felles organisasjonen. Søknadsfrist 5. mai.

More-button

Klart flertall for ny felles organisasjon

Med klart flertall har nå generalforsamlingene i Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund gått inn for ny felles organisasjon med Presteforeningen. Endelig vedtak kommer i løpet av

More-button

Gjennomslag for Presteforeningen på årets Kirkemøte

Vi har blant annet sikret fagforeningene medvirkning i utvikling av fellesløsningene innen digitalisering og HR, og fått gjennom at handlingsplanen om oppfølging av arbeidet med sannhet og forsoning bør inkludere utdanning og kompetanseutvikling for kirkelig ansatte.

More-button

Hvorfor felles profesjonsforbund uten kirkemusikere?

I forbindelse med prosessen der Diakonforbundet, KUFO og Presteforeningen vurderer å etablere et felles profesjonsforbund er det stilt spørsmål ved hvorfor det nye forbundet ikke også inkluderer kirkemusikere.

More-button