Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Julehilsen fra Presteforeningens leder

"Når vi møter mørke, må noen tenne lys. Å tenne lys i mørke er ikke et enkelt arbeid. Det er hardt arbeid. Det er også et velsignet arbeid. Det er vårt arbeid", skriver Presteforeningens leder, Martin Enstad, i sin julehilsen til medlemmene.

More-button

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst til å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive master og vil på ekskursjon eller studieopphold? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button

Lokalt studiearbeid

Presteforeningen er tilknyttet Akademisk studieforbund (AKS) og gjennom dem formidles det studiestøtte. Ved å melde inn studiearbeidet vises både den studievirksomheten som skjer, og studiestøtten kan stimulere til mer faglig utvikling lokalt.

More-button

Høringsuttalelse: Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Presteforeningen ønsker en modell som stimulerer til å etterleve Kirkemøtets kvalifikasjonskrav for kateket- og diakontjenesten, som setter en faglig standard for vigsling. Presteforeningen mener stillingsmodellen gir arbeidstakerne de mest forutsigbare arbeidsvilkårene.

More-button