Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte[...]

Informasjon om boligordningen

I disse dager forbereder Familie- og kulturkomiteen i Stortinget[...]

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med[...]

Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Partene i tariffområde KA er enige om å prolongere Hovedavtalen med[...]

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte[...]

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med[...]

Månedens medlem desember

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Aktuelt

Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Partene i tariffområde KA er enige om å prolongere Hovedavtalen med tilleggsavtale for rettssubjektet Den[...]

Leders julehilsen 2019

Gode medlemmer! Et travelt år for Presteforeningen nærmer seg slutten, under følger litt om noen av de[...]

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte til utdanning gjennom prosjekt[...]

Informasjon om boligordningen

I disse dager forbereder Familie- og kulturkomiteen i Stortinget behandlingen av Stortingsmelding 29[...]

Månedens medlem desember

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Fag og profesjon

Seminar 20.04.2020: Gjestfrihet som teologisk nøkkel

MF KOM inviterer til dagsseminar om nye kirkelige praksiser i mangfoldssamfunnet. «Hvordan være kirke[...]

Seminar 19.03.2020: De kristne palestinerne – hva nå?

Miniseminar om de kristnes situasjon i Palestina. Om hensikten med seminaret skriver arrangørene[...]

Prismetseminar 25.03.2020: Salmene og sangen i trosopplæringen

Vårens Prismet-seminar handler om «Salmene og sangen i trosopplæringen». Seminaret arrangeres[...]

Seminar 17.03.2020: Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

I 2020 er det 175 år siden Norge fikk sin første «dissenterlov». Samtidig skal Stortinget[...]

Konferanserapport: Jervell- og alumniseminar 2019: Dystopier og håp

Av Geir Wiknes, sokneprest i Elverum Jervellseminaret 7. november 2019 ved Det teologiske fakultet var denne[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]