Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den[...]

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Mange lokallag har ulike former for studiearbeid. Gjennom Akademisk[...]

Månedens medlem september

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Reforhandlete særavtaler

Tirsdag 20.august 2019 ble fire særavtaler i virksomheten Den norske[...]

Et liv i engasjement for skaperverket

Det er Guds skaperverk som blir ødelagt av veldige utslipp av[...]

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve[...]

Aktuelt

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den amerikanske miljøaktivisten Julia «Judy»[...]

Månedens medlem september

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i[...]

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester[...]

Månedens medlem august

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Fag og profesjon

Bokomtale: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk

Kjersti Opstad: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk, Vårt Land forlag 2019. 212 sider Av Torstein Lalim[...]

Kurs: Trosopplæringens Jesus 18.10.2019

IKO inviterer til kurset «Trosopplæringens Jesus: Hvem sier dere at jeg er?» Kursholdere er[...]

Fagdag for prester i Helsesektoren 31.10.19

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) inviterer til Fagdag Tid 31.oktober 9-18, med andakt 08.45 Sted[...]

Seminar: Trauma and care 11. og 14.10.2019

MF får besøk av to anerkjente forskere innenfor feltet teologi og traumer, og inviterer til Trauma and Care[...]

Seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen 25.11.2019

«Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen. KIFO[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]