Ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen

Her finner du noen svar på ofte stilte spørsmål om[...]

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For[...]

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta[...]

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede[...]

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi[...]

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den[...]

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Mandag 11.juni kl 10 møtes partene for å overlevere de første[...]

Aktuelt

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre[...]

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi stemme ved nyvalg til følgende av[...]

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos[...]

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Mandag 11.juni kl 10 møtes partene for å overlevere de første kravene i tariffoppgjøret for organer i Den[...]

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse til Strategiplan for samisk kirkeliv i juni 2018. I[...]

Fag og profesjon

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens[...]

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

I en masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, har Ingrid Løining Ørum tatt[...]

Avhandling: Karen Marie Leth-Nissen «Churching alone». Om den danske folkekirke på organisasjons-, individ- og samfunnsnivå.

Churching Alone. A Study of the Danish Folk Church at Organisational, Individual, and Societal Levels av[...]

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er[...]

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet inviterer igjen til Nordisk konferanse i[...]

Medlemsfordeler

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til kun 890 kr/år – over 50 % rabatt![...]

Medlemsfordeler gjennom Unio

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, drivstoff, boliglån[...]