Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med[...]

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende[...]

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem[...]

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med[...]

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem[...]

Månedens medlem november

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber[...]

Aktuelt

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag[...]

Månedens medlem november

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på[...]

Arbeidsmiljø og kulturer i kirken

1.-2. oktober var alle hovedverneombudene i bispedømmene og Kirkerådet samlet til sin årlige konferanse[...]

Presteforeningen tar klimakrisen på alvor

Dette innlegget stod på trykk i Vårt Land 5. november 2019, og er også publisert på Verdidebatt. Under[...]

Fag og profesjon

Månedens Blix og Landstad, desember 2019: Juleevangeliet på norsk jord

Når de to pionerene i norsk salmediktning, Landstad og Blix, skal dikte julesalmer, forblir vi ikke bare på[...]

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med frammøteliste er 31.12.2019. Husk også å oppgi[...]

Teologidagene 2020 – Åpenbaring

At Gud åpenbarer seg for menneskene har vært en sentral forutsetning i teologien, men hvilken rolle spiller[...]

Fagdag i åndelig veiledning 20.05.2020

Bispemøtets fagdag i åndelig veiledning finner sted 25. mai 2020 kl. 10-16 på Utstein Pilegrimsgård[...]

Reise ut, se Kristusbilder – og komme hjem og se på nytt

Det ble nok ikke fullt så avansert som jeg i søknaden formulerte mitt selvorganiserte[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]