Bokmelding: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg) liv.

Nadia Bolz-Weber: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit[...]

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den[...]

Månedens medlem november

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle[...]

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber[...]

Arbeidsmiljø og kulturer i kirken

1.-2. oktober var alle hovedverneombudene i bispedømmene og[...]

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning[...]

Aktuelt

Månedens medlem november

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs[...]

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på[...]

Arbeidsmiljø og kulturer i kirken

1.-2. oktober var alle hovedverneombudene i bispedømmene og Kirkerådet samlet til sin årlige konferanse[...]

Presteforeningen tar klimakrisen på alvor

Dette innlegget stod på trykk i Vårt Land 5. november 2019, og er også publisert på Verdidebatt. Under[...]

Hvordan skape rom for ulike meninger, uten å gjøre selve mennesket til problemet?

Dette innlegget stod på trykk i Vårt Land og Stavanger Aftenblad 1. november 2019 Vi ser med uro på de[...]

Fag og profesjon

Bokmelding: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg) liv.

Nadia Bolz-Weber: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg)[...]

Oppgave: Makt, avmakt og empowerment i kirke og arbeidsveiledning

Hanne Moesgaard Skjesol: «Makt, avmakt og empowerment i kirke og arbeidsveiledning», Avsluttende[...]

Bokomtale: Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor

Magnus Malm: Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor. Verbum forlag 2019 Av Ragnhild Eikeland Floberg[...]

Månedens Blix og Landstad, oktober 2019: Høststorm og reformasjonsfest

Blix: Jesus stiller stormen De første høststormene har kommet. I fjerde utgave av Nokre Salmar fra 1891[...]

Konferanserapport: Mikkelsmesskonferansen «Hør nå godt nytt»

Av Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia kirke På årets Mikkelsmesskonferanse var det i[...]

Medlemsfordeler

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet[...]

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal[...]

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige[...]