Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om[...]

Ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen

Her finner du noen svar på ofte stilte spørsmål om[...]

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For[...]

Pause i forhandlingene i KA

Uke 24 og 25 var satt av til forhandlinger i tariffområde KA.[...]

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om[...]

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede[...]

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi[...]

Aktuelt

Pause i forhandlingene i KA

Uke 24 og 25 var satt av til forhandlinger i tariffområde KA. Partene er enige om å utsette avslutningen av[...]

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om ny kirkeordning. Høringen var[...]

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre[...]

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi stemme ved nyvalg til følgende av[...]

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos[...]

Fag og profesjon

Jervell-seminar: Venstrevridd kirke?

Teologisk fakultet arrangerer årets Jervell- og alumniseminar 18. oktober 2018. Temaet i år er[...]

Jürgen Moltmann til Norge i september

Menighetsfakultetet melder at Jürgen Moltmann vil komme til Oslo 25.-26. september 2018. Det er planlagt en[...]

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

I en masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, har Ingrid Løining Ørum tatt[...]

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er[...]

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet inviterer igjen til Nordisk konferanse i[...]

Medlemsfordeler

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til kun 890 kr/år – over 50 % rabatt![...]

Medlemsfordeler gjennom Unio

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, drivstoff, boliglån[...]