Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Unios klimakonferanse 2024

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter. Konferansen finner sted på Thon

More-button

Unios utdanningskonferanse 2024

Velkommen til Unios utdanningskonferanse torsdag 4. og fredag 5. april 2024. Konferansen finner sted på Scandic Lillestrøm. Et mer komplekst samfunn stiller høyere krav til kunnskap og

More-button

Samisk kirkelivskonferanse 2024

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres i Bodø 28. og 29. mai 2024 i tilknytning til Bodø 2024 kulturhovedstad. Temaet er «Sannhet og forsoning: veien videre». Konferansen gir drahjelp til det

More-button

Generalforsamlingen 2024: Skal fatte avgjørende vedtak for prestene og PF

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og vil alltid vedta strategiske mål og velge leder og sentralstyre når den samles. Denne gangen står et ekstraordinært spørsmål på dagsorden. GF skal si ja eller nei til et nytt felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

More-button

Ny beredskapsavtale: Viktig styrking

Kompensasjonen en prest får for å rykke ut med dødsbudskap på vegne av politiet, økes fra dagens sats på 2402 til 4304 kroner. Grunnkompensasjonen per vaktuke økes med 10 prosent til 4550 kroner og trappes videre opp de neste årene.

More-button