Medlemskap

Er du ordinert prest i Den norske kirke, teolog, teologistudent eller prest i annet kirkesamfunn med mastergrad i teologi eller tilsvarende? Da ønsker vi deg velkommen som medlem!

De formelle kravene for medlemskap er ett av følgende:

Fra foreningens lover § 2.

Personvernopplysninger

Her finner du informasjon om Presteforeningens behandling av medlemmenes personopplysninger.

More-button

Ledere som medlemmer

Presteforeningen vil ivareta interessene til alle prester i Den norske kirke, også biskoper, proster og andre prester i ledende stillinger.

More-button

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av studieforholdene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene.

More-button