Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Oppgaver og avhandlinger

Oppgaver og avhandlinger

Oppgave: Makt, avmakt og empowerment i kirke og arbeidsveiledning

Hanne Moesgaard Skjesol: «Makt, avmakt og empowerment i kirke og arbeidsveiledning», Avsluttende oppgave, Arbeidsveilederutdanning[...]
Les mer

Masteroppgave: Ingrid Løining Ørum: Presters taushetsplikt – innhold, grenser og rettslige konsekvenser

I en masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, har Ingrid Løining Ørum tatt for seg presters taushetsplikt.[...]
Les mer

Avhandling: Karen Marie Leth-Nissen «Churching alone». Om den danske folkekirke på organisasjons-, individ- og samfunnsnivå.

Churching Alone. A Study of the Danish Folk Church at Organisational, Individual, and Societal Levels av Karen Marie Leth-Nissen, PhD-dissertation[...]
Les mer

Fagsjefen disputerer

Presteforeningens fagsjef, Per Kristian Aschim, disputerer fredag 20. april 2018 for graden phd i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet på[...]
Les mer

Masteroppgave om salmebruk og liturgi i gravferder i Den norske kirke

Død, begravet – og så? En teologisk analyse av salmebruk og liturgi i Den norske kirkes gravferder med henblikk på de døde og deres forhold[...]
Les mer

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Hvorfor innførte De førstefødte egen sakramentforvaltning og hvordan reagerte Den norske kirke på det? Hvorfor reagerte Lyngen-retningen på[...]
Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Høsten 2013 leverte sogneprest i Tønsberg, Yngve J. Sagedal, sin masteroppgave ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Oppgavens overskrift var[...]
Les mer

Masteroppgave: Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988-2011

Oppgaven er et samtidshistorisk dokument som søker å dokumentere og beskrive etablering, faglighet og drift av arbeidsveiledning (ABV) i kirken fra[...]
Les mer

Masteroppgave: Relasjoner i forandring.

Hvordan kan den psykologiske teorien om tilknytning bidra til å forstå åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Dette[...]
Les mer

Masteroppgave: Veien tilbake til livet

Ellen Langlete Haga er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Om sin masteroppgave skriver hun følgende: «I forbindelse med gjennomføringen av[...]
Les mer