Forsiden < Arbeidsvilkår < Generelle veiledninger

Generelle veiledninger

Her finner du overordnet veiledningsstoff. Lovverk for kirke og arbeidsliv, generelt om tilsetting og ansettelsesforhold, pensjon, pensjonister i arbeid.

PF veileder medlemmene i alt som gjelder arbeidsforholdet. På den ene siden er arbeidsforholdet regulert av lover, forskrifter og avtaler. På den andre siden ligger ordinasjonsforpliktelsen og profesjonens egen etiske standard. På denne siden samler vi veiledninger som gjelder mange prester.

Underkategorier

Aktuelt lovverk

Oversikt over lover som regulerer presters arbeidsvilkår og yrkesutøvelse.
Se hele kategorien

Tilsetting og ansettelsesforhold

Her finner du stoff som handler om tilsetting og ansettelsesforholdet ditt.
Se hele kategorien

Pensjonister

Her finner du veiledningsstoff for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken.
Se hele kategorien

IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv)

Informasjon om intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv og tilstøtende tema.
Se hele kategorien

Aktuelt

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Les mer

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Les mer