Reiseregning PF

Har du foretatt en reise Presteforeningen skal betale for? Benytt det aktuelle skjemaet nedenfor.

Vi følger statens satser, med unntak av diettgodtgjørelse. Kostnader til mat på reise dekkes etter faktiske utgifter, husk å føre dette inn i skjemaet dersom det er aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke bonuspoeng opptjent etter 1.1.19 på reiser betalt av Presteforeningen til private reiser. Hvis en likevel velger å registrere bonuspoeng på reiser betalt av PF, skal disse poengene brukes på reiser for PF.

(Har du hatt andre typer utlegg på vegne av PF? Skjema for refusjon av utgifter finner du her.)

Dokumenter

Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2020 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2020 - pdf
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2019 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2019 - pdf
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 22.6.2018 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 22.6.2018 - pdf
Honorarskjema For arbeid utført for PF