Dekning av reiser og utlegg for PF

Har du foretatt en reise eller hatt utlegg som Presteforeningen skal betale for?

Elektronisk reise- og utleggsregning

Reiseregninger og utleggsrefusjon skal normalt sendes i Tripletex.

Tripletex kan brukes både i nettleser og som egen app på smarttelefon. Samme Tripletex-konto skal brukes til både reiser og utlegg. PF oppretter deg som bruker i systemet når reiser foretas (gjerne i forkant av reisen), og ellers når behovet melder seg.

Ta kontakt med sekretariatet ved Jon Strøm for å bli opprettet som bruker og for å motta brukerveiledning.

I e-posten til Jon oppgir du

  • E-postadressen du ønsker at skal være din bruker i systemet. Vi anbefaler at du bruker en privat adresse slik at du ikke trenger å endre på brukeren dersom du bytter jobb.
  • Bankkontonummer slik at dette kan legges inn i systemet.

Hvis du har problemer med å bruke Tripletex, ta kontakt med Jon Strøm.

Satser og annen info

Vi følger statens satser for kjøregodtgjørelse, med unntak av diettgodtgjørelse. Kostnader til mat på reise dekkes etter faktiske utgifter, husk å føre dette inn i Tripletex dersom det er aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke bonuspoeng som er opptjent etter 1.1.19 på reiser betalt av Presteforeningen, til private reiser. Hvis en likevel velger å registrere bonuspoeng på reiser betalt av PF, skal disse poengene brukes på reiser for PF.

Vi minner også om PFs reisepolicy. Hovedspørsmålet vi alltid skal stille oss er: Er reisen nødvendig?

Hva skal føres som «reise», og hva er «utlegg»?

Reiser og utlegg ligger under samme hovedpost i Tripletex. Under den igjen finner du valg for Reiser, Utlegg og Kjøring.

Reiser registreres enkeltvis (eks.: Alta-Tromsø, dato xx). Under en og samme reise føres alt som hører til, slik som billetter, mat under reisen, overnatting under reisen, etc. Du fotograferer bilagene til hver post og fører opp summen og hva det var; se bruksanvisning du får når du får konto. Når du er ferdig, vil Tripletex da summere opp alt som ligger der og sende inn ferdig regning.

Utlegg registreres på samme måte. Utlegg kan være til mat i forbindelse med et møte, romleie, nødvendig utstyr, osv., som ikke har direkte med en reise å gjøre.

Kjøring kan enten logges automatisk mens reisen pågår, eller legges inn manuelt i etterkant (vi har ikke testet automatisk logging).