Reiseregning PF

Har du foretatt en reise Presteforeningen skal betale for?

Nytt system fra august 2021

Vi har fått nytt regnskapssystem sommeren 2021 og ber om at reiseregninger (uavhengig av når reisen er foretatt) sendes i de elektroniske løsningene for Tripletex. For tillitsvalgte blir det opprettet brukere i systemet etter hvert som reiser foretas. Ta kontakt med sekretariatet ved Jon Strøm for å bli opprettet som bruker og motta brukerveiledning. I e-posten til Jon oppgir du hvilken e-postadresse du ønsker at skal være din bruker i systemet. Vi anbefaler privat adresse slik at du ikke trenger å endre på brukeren dersom du bytter jobb. Oppgi også bankkontonummer slik at dette kan legges inn i systemet. Øvrige opplysninger henter vi fra medlemssystemet.

Skjemaene nedenfor skal bare unntaksvis benyttes av de som ikke kan bruke Tripletex-systemet.

Satser og annen info

Vi følger statens satser for kjøregodtgjørelse, med unntak av diettgodtgjørelse. Kostnader til mat på reise dekkes etter faktiske utgifter, husk å føre dette inn i skjemaet dersom det er aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke bonuspoeng opptjent etter 1.1.19 på reiser betalt av Presteforeningen til private reiser. Hvis en likevel velger å registrere bonuspoeng på reiser betalt av PF, skal disse poengene brukes på reiser for PF.

Vi minner om foreningens reisepolicy for nasjonale og regionale tillitsvalgte og arrangement. Der hovedspørsmålet er: Er reisen nødvendig?

(Har du hatt andre typer utlegg på vegne av PF? Skjema for refusjon av utgifter finner du her.)

Dokumenter

Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2020 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2020 - pdf
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2019 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 1.1.2019 - pdf
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 22.6.2018 - Word
Reiseregningsskjema For reiser foretatt etter 22.6.2018 - pdf
Honorarskjema For arbeid utført for PF