Fagutvalg for likestillings-og diskrimineringsspørsmål (FALD)

FALD er Presteforeningens organ i likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Utvalget skal fremme arbeidet for en aktiv likestillings- og diskrimineringspolitikk for og blant Presteforeningens medlemmer, i tråd med formålene for Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

Utvalget hadde tidligere navnet Fagutvalg for kjønns- og likestillingsspørsmål (FAKL).

Utvalget består av

Ingvild Lalim Hanseid, leder
Ruth Irene Rasmussen, medlem
Geir Wiknes, medlem

Sekretær fra Presteforeningens sekretariat

Dokumenter