Personvernopplysninger

Informasjon om Presteforeningens håndtering av medlemmenes personopplysninger

Når du avgir personopplysninger trer personvernregler inn.

PF er behandlingsansvarlig for dataene og har inngått databehandleravtale med samarbeidspartnere og leverandører der det er aktuelt.

PF har ikke særskilt personvernombud, og ansvaret for dette arbeidet ligger hos generalsekretæren. Ved spørsmål ta kontakt på pf@prest.no

Formål med behandling av personopplysninger*

 • Personopplysningene i medlemssystemet er nødvendige for å ha oversikt over og kunne kontakte medlemmene og tillitsvalgte.
  Opplysninger om medlemskap, navn, og kontaktinformasjon overføres til våre bank- og forsikringsforbindelser Sparebanken Sør og Knif Trygghet. Dette for å kunne tilby medlemmene våre konkurransedyktige vilkår på forsikring og banktjenester.
 • Personopplysninger og opplysninger om planlagt streikeuttak kan bli delt med Unio og øvrige tilknyttede Unio-forbund  i forbindelse med sentrale lønnsoppgjør. Formålet er streikeplanlegging.
 • Dine tillitsvalgte vil i gitte situasjoner (f.eks. lokale lønnsforhandlinger) kunne motta lønnsopplysninger om deg fra arbeidsgiver.  Formålet er å ivareta dine interesser.
 • Når tillitsvalgte eller ansatte i sekretariat hjelper deg som bisitter eller på annen måte velger du selv å oppgi ytterligere opplysninger enn de som ligger i medlemsregisteret. Formålet er å bistå deg på best mulig måte.
 • *Les mer om disse punktene i dokumentet som ligger nederst på siden

Rettigheter

Du har følgende rettigheter over de personopplysninger om deg som du gir til PF:

 • Du har innsynsrett i de personopplysninger du har gitt til PF.
 • Du har rett til å kreve at PF retter feilaktige opplysninger.
 • Du har rett til at personopplysninger om deg slettes fra våre registre. Vi gjør oppmerksom på at visse data må beholdes så lenge medlemskapet varer.
 • Bruk av dine personopplysninger søkes begrenset og tilpasses det aktuelle behov. PF overfører ikke individuelle personopplysninger til andre utenfor PF’s sekretariat og dine tillitsvalgte.
 • Du har rett til å klage over vår håndtering av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Krav om eksplisitt samtykke før innmelding

Vi ber om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger. Dette omfatter også utsending av medlemslister til de tillitsvalgte.
Ved innmelding krysser du av for at du gir samtykke til at opplysninger om dine personlige forhold innhentes av Presteforeningen til de formål som er angitt over.

Presteforeningens formål med behandling av dine personopplysninger knytter seg utelukkende til ditt medlemskap hos oss og vår bistand til deg som medlem. Dersom du likevel ønsker å reservere deg fra enkelte deler av vår bruk av dine personopplysninger må dette meldes skriftlig til foreningen. Du kan sende en e-post eller benytte skjemaet som ligger til sist i dokumentet du finner nederst på denne siden.