Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Spekter

Tariffområde Spekter

Hovedavtale Spekter-Unio, inkl. forhandlingssystem

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen regulerer også forhandlingssystemet i overenskomstområde 10[...]
Les mer