Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedavtale og medbestemmelse < Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tarrifområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettsubjektet Den norske kirke.

Med hjemmel i tilpasningsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke, jf. avtalen om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke, er partene på virksomhetsnivå enig om å delegere forhandlinger til regionalt nivå. Delegasjonen omhandler forhandlinger etter HTA pkt 4.1Lokale forhandlinger, pkt 4.2 Særskilte forhandlinger og pkt 4.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere.

Delegasjonen gjelder ut inneværende tariffperiode, dvs t.o.m. 30.04.2018.