Kategori: PF mener

Støtte til Ukraina

Presteforeningens representantskap har vedtatt en uttalelse om krigen i Ukraina og gir 50 000 kr til Kirkens nødhjelps arbeid blant flyktningene.

More-button

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

More-button