Forsiden < PF mener

PF mener

Underkategorier

Nett-innlegg

Her finner du lederartikler og andre meningsytringer fra Presteforeningens ledelse.
Se hele kategorien

Høringsuttalelser - kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Høringsuttalelser - samfunn

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Kronikker og innlegg i media

Her kan du finne kronikker og innlegg fra Presteforeningen i media.
Se hele kategorien

Aktuelt

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet

Les mer