Forsiden < PF mener

PF mener

Underkategorier

Høringsuttalelser - kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Høringsuttalelser - samfunn

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Kronikker og innlegg i media

Her kan du finne kronikker og innlegg fra Presteforeningen i media.
Se hele kategorien

Nett-innlegg

Her finner du lederartikler og andre meningsytringer fra Presteforeningens ledelse.
Se hele kategorien

Aktuelt

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Les mer

Sammen i endring: Leders tale ved åpning av Generalforsamlingen 2018

Les mer