Kategori: PF mener

Høringsuttalelse – Om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde

Presteforeningens sentralstyre avga 7.12.2022 høringsuttalelse til Kirkerådet om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde. Sentralstyret har bedt om innspill til høringen fra lokallaget i Nordre Sunnmøre prosti og stiftsstyret i Møre bispedømme.

More-button

Bedre rettssikkerhet ved ordinasjon

I et oppslag i Vårt Lands nettavis 8. desember står prester fram med vonde opplevelser fra ordinasjonssamtaler. Det er et politisk mål for Presteforeningen å styrke rettssikkerheten til ordinasjonskandidater og øke transparensen omkring ordinasjon og grunner for eventuelt å nekte ordinasjon.

KategorierPF menerAktuelt
More-button

Nasjonal arbeidsgiver eller dagens ordning

Slik Presteforeningen vurderer det er det kun to aktuelle alternativer når prostifellesrådet er avvist. Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Alternativet er å beholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med justeringer som sikrer tettere samvirke.

KategorierAktueltPF mener
More-button