Underkategorier

Høringsuttalelser - kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Høringsuttalelser - samfunn

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Kronikker og innlegg i media

Her kan du finne kronikker og innlegg fra Presteforeningen i media.
Se hele kategorien

Aktuelt

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer