Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Innledning Prester møter media i forskjellige situasjoner: Hendelser rundt deg krever at du er i media Du bes om å uttale deg om saker Eget engasjement skaper sak Bruk av sosiale medier Hvordan

Les mer Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring