Forsiden < Kontakt oss

Kontakt oss

Presteforeningen har sekretariat i Oslo med sju medarbeidere. Foreningen ledes av leder Martin Enstad og nestleder Ingvild Osberg. I bispedømmene er stiftsstyreleder hovedtillitsvalgt og en viktig kontaktperson. I de andre tariffområdene kan man kontakte leder for tariffutvalget. Man kan også kontakte leder i et av fagutvalgene. I alle bispedømmer har vi boligombud, og vernetjenesten er representert på alle arbeidssteder.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
E-postadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Sekretariatet

Presteforeningens sekretariat har syv medarbeidere og ledes av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt[...]
Les mer

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i[...]
Les mer

Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre[...]
Les mer

Tariffutvalg

For hvert tariffområde velger PF et tariffutvalg. For tariffområde KA opptrer Sentralstyret som tariffutvalg. I tillegg er det opprettet et eget[...]
Les mer

Fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, tilsatte på[...]
Les mer

Verneombudene

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer