Forsiden < Medlemskontingent

Medlemskontingent

Representantskapet fastsetter medlemskontingenten. Nedenfor følger satsene som gjelder for 2018.

Medlemmer tilsatt i Den norske kirke (bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd), medlemmer på tariffområdet Spekter-Helse, sykehus-/sykehjemsprester og sjømannsprester bosatt i Norge på Virke-sektoren, samt prester i Feltprestkorpset betaler 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 750 pr måned.

Sjømannsprester på nettolønnsordning betaler 1,13% av nettolønn.

Dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet – ordinære betaler kr 3.240 pr år. Hvis man er tilsatt i stilling hvor kontingenten er 1,3% av bruttolønn eller 1,13% av nettolønn, så er det den satsen som gjelder selv om man har dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet.

Dobbeltmedlemmer PF/Befalets Fellesorganisasjon (BFO) hvor PF har tariffrettigheten betaler 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 750 pr måned. PF dekker kontingent for passivt medlemskap i BFO. Dobbeltmedlemmer hvor BFO har tariffrettigheten betaler kr 1.932 i tillegg til kontingenten til BFO.

Øvrige medlemmer som PF har tariffrettigheter for betaler kr 3.240 pr år.

Medlemmer som PF ikke har tariffrettigheter for, som har full tilgang på juridiske og lønnsmessige råd og veiledning, betaler kr 1.932 pr år.

Fordelsmedlemskap – medlemmer som har tilgang på medlemsfordeler, blant annet bank- og forsikringsavtaler, samt Unios medlemsfordeler, betaler kr 1.140 pr år.

Pensjonister og andre trygdede betaler kr 1.140 pr år. For pensjonister som er 75 år eller eldre er kontingenten frivillig.

Studentmedlemmer betaler kr 200 pr år.

Kontingent for 2018 skal være inne på Presteforeningens bankkonto før 31.12.18. Vi anbefaler derfor at man ikke innbetaler senere enn 20.12.18.