Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapet.

Satser for 2024

Yrkesaktive medlemmer

Kontingentsatsen for ordinære yrkesaktive medlemmer som PF har tariffrettigheter* for, er normalt 1,3 % av bruttolønn, oppad begrenset til kr 922 pr måned. Dette gjelder følgende medlemmer:

 • Medlemmer tilsatt i Den norske kirke (bispedømmeråd, Kirkerådet, fellesråd og menighetsråd)
 • Medlemmer på tariffområdet Spekter-Helse
 • Medlemmer som er sykehus-/sykehjemsprester ansatt i tariffområde Virke
 • Medlemmer i Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Medlemmer i tariffområde KS/Oslo kommune
 • Medlemmer som er tilsatt på bruttolønnsordning i Sjømannskirken
  For medlemmer som er tilsatt på nettolønnsordning i Sjømannskirken, er satsen 1,13% av nettolønn

Øvrige yrkesaktive medlemmer som PF har tariffrettigheter for:  kr 3.984 pr år.

Yrkesaktive medlemmer som PF ikke har tariffrettigheter* for: kr 2.376 pr år. Medlemskapet gir full tilgang på juridiske og lønnsmessige råd og veiledning, samt øvrige medlemsfordeler. Dette gjelder f.eks. for medlemmer i Metodistkirken.

*) Tariffrettigheter vil si at PF er part i tariffavtalen som gjelder hos den aktuelle arbeidsgiveren.

Dobbeltmedlemskap i PF og Forskerforbundet eller Befalets Fellesorganisasjon

 • Dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet tilsatt ved universiteter/høyskoler: kr 3.984 pr år.
 • Øvrige dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet: 1,3% av bruttolønn, til PF dersom det er PF som har tariffrettighetene og hovedansvar for medlemmet; dette avgjøres av tilsettingsforholdet.
 • Dobbeltmedlemmer PF/Befalets Fellesorganisasjon (BFO) hvor PF har tariffrettighetene: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 922 pr måned. PF dekker kontingent for passivt medlemskap i BFO.
 • Dobbeltmedlemmer hvor BFO har tariffrettigheten: kr 2.376 pr år i tillegg til kontingenten til BFO.

Andre medlemmer

 • Fordelsmedlemskap: kr 1.404 pr år
  Medlemskapet gir kun tilgang på medlemsfordeler (f.eks bank, forsikring, samt andre medlemsfordeler fra PF og Unio)
 • Pensjonister og andre trygdede: kr 1.116 pr år.
  For pensjonister som er 75 år eller eldre er kontingenten frivillig.
 • Studentmedlemmer: kr 200 pr år.
  Studentmedlemmer som er under 30 år når de begynner i arbeid etter endt utdanning, har gratis medlemskap som ordinært medlem første år i jobb.

Husk at det gis skattefradrag for betalt fagforeningskontingent.
For inntektsåret 2023 er fradraget inntil kr. 7.700,-
For inntektsåret 2024 er fradraget inntil kr. 8.000,- (nytt beløp fra 2024).

Kontingent for 2024 skal være inne på Presteforeningens bankkonto før 31.12.24. Vi anbefaler derfor at man ikke innbetaler senere enn 20.12.24.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap og medlemskontingent?
Ta kontakt med sekretariatet.