Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapet.

Satser for 2021

Ordinære medlemmer

Kontingentsatsen for ordinære yrkesaktive medlemmer som PF har tariffrettigheter* for er normalt 1,3 % av bruttolønn, oppad begrenset til kr 821 pr måned. Dette gjelder følgende medlemmer:

 • Medlemmer tilsatt i Den norske kirke (bispedømmeråd, Kirkerådet, fellesråd og menighetsråd)
 • Medlemmer på tariffområdet Spekter-Helse
 • Medlemmer som er sykehus-/sykehjemsprester ansatt i tariffområde Virke
 • Medlemmer i Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Medlemmer i tariffområde KS/Oslo kommune
 • Medlemmer som er tilsatt på bruttolønnsordning i Sjømannskirken
  For medlemmer som er tilsatt på nettolønnsordning i Sjømannskirken er satsen 1,13% av nettolønn

Øvrige yrkesaktive medlemmer som PF har tariffrettigheter for:  kr 3.540 pr år.

Dobbeltmedlemskap i PF og Forskerforbundet eller Befalets Fellesorganisasjon
 • Dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet tilsatt ved universiteter/høyskoler: kr 3.540 pr år.
 • Øvrige dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet: 1,3% av bruttolønn, til PF dersom det er PF som har tariffrettighetene og hovedansvar for medlemmet, dette avgjøres av tilsettingsforholdet.
 • Dobbeltmedlemmer PF/Befalets Fellesorganisasjon (BFO) hvor PF har tariffrettighetene: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 821 pr måned. PF dekker kontingent for passivt medlemskap i BFO.
 • Dobbeltmedlemmer hvor BFO har tariffrettigheten: kr 2112 pr år i tillegg til kontingenten til BFO.
Andre medlemmer
 • Yrkesaktive medlemmer som PF ikke har tariffrettigheter* for: kr 2112 pr år.
  Medlemskapet gir full tilgang på juridiske og lønnsmessige råd og veiledning, samt øvrige medlemsfordeler.
 • Fordelsmedlemskap: kr 1248 pr år
  Medlemskapet gir kun tilgang på medlemsfordeler (f.eks bank, forsikring, samt andre medlemsfordeler fra PF og Unio)
 • Pensjonister og andre trygdede: kr 1248 pr år.
  For pensjonister som er 75 år eller eldre er kontingenten frivillig.
 • Studentmedlemmer: kr 200 pr år.
  Studentmedlemmer som er under 30 år når de begynner i arbeid etter endt utdanning har gratis medlemskap som ordinært medlem første år i jobb.

*Tariffrettigheter vil si at PF er part i tariffavtalen som gjelder hos den aktuelle arbeidsgiveren

Husk at det gis skattefradrag for betalt fagforeningskontingent. For inntektsåret 2020 er fradraget inntil kr. 3 850,- (uendret fra 2020).

Kontingent for 2021 skal være inne på Presteforeningens bankkonto før 31.12.21. Vi anbefaler derfor at man ikke innbetaler senere enn 20.12.21.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap og medlemskontingent? Ta kontakt med sekretariatet.