Tekstbok på lesepult i kirke

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Drøyt 40 av Presteforeningens medlemmer er ansatt i fellesrådene, som prester eller i andre stillinger. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd fremmer interessene til disse medlemmene. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene og tillitsvalgte, og PFs sekretariat.

Fagutvalget er nyopprettet etter lovendringer på generalforsamlingen 2018, og erstatter tidligere LFU-KA.

Fagutvalget består av

Leder: Anders Møller-Stray, trosopplæringsleder, Kirkelig fellesråd i Oslo, leder for utvalget.
Nestleder: Heidi Merete Baird, diakon, Bergen kirkelige fellesråd
Medlemmer:
Toralf V. Ladstein, barne- og familieprest, Stavanger kirkelige fellesråd
Frank Stellmacher, ungdomsprest/kateket, Senja kirkelige fellesråd

Lokallag

Oslo/Borg: Anders Møller-Stray (leder)
Rogaland: Toralf V. Ladstein (leder)
Agder og Telemark/Tunsberg: For tiden uten leder

Medlemmer som jobber i fellesråd/menighetsråd innen disse områdene tilhører det aktuelle lokallaget.
Medlemmer som jobber i fellesråd/menighetsråd i andre bispedømmer kan velge å tilknytte seg et av de eksisterende lokallagene, eller opprette et nytt. I begge tilfeller bes det om at sekretariatet kontaktes.

Dokumenter

Mandat for fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd Vedtatt av representantskapet juni 2018