Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

Frie internasjonale stipend

Les mer

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Les mer

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Les mer