Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Fristen 15. september for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning nærmer seg. Kurstilbudet dette semesteret er Teologi og[...]
Les mer

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000,- (maks. støttebeløp per stipendiat[...]
Les mer

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Den norske kirkes presteforening[...]
Les mer

Mastergradene

I 2008 ble det opprettet to mastergrader som er særlig aktuelle for presters kompetanseutvikling: Erfaringsbasert master i praktisk teologi og[...]
Les mer

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år. Søknader stiles til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) og sendes[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin[...]
Les mer

Konferansestipend

Reis på konferanse! Presteforeningen gir støtte til deltakere på utvalgte konferanser og seminarer.  Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som[...]
Les mer

Studiestøtte fra AKS

Lokallag i PF kan søke støtte til studiearbeid i inn- og utland gjennom Akademisk Studieforbund (AKS). AKS er et studieforbund for[...]
Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Nye videreutdanningskurs er nå lyst ut. Søknadsfristen til arbeidsgiver er 15. mars 2018. I tillegg må du søke om opptak på vedkommende[...]
Les mer