Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester som er ansatt i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Ledelse i lokalmenigheten

Lars Kristian Gjone, daglig leder og trosopplæringsleder i Lambertseter menighet var ikke sein med å gi sin respons da han så kurset Ledelse[...]
Les mer

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000,- (maks. støttebeløp per stipendiat[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Den norske kirkes presteforening[...]
Les mer

Mastergradene

I 2008 ble det opprettet to mastergrader som er særlig aktuelle for presters kompetanseutvikling: Erfaringsbasert master i praktisk teologi og[...]
Les mer

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år. Søknader stiles til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) og sendes[...]
Les mer

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin[...]
Les mer

Konferansestipend

Reis på konferanse! Presteforeningen gir støtte til deltakere på utvalgte konferanser og seminarer.  Medlemmer av Presteforeningen kan søke[...]
Les mer

Studiestøtte fra AKS

Lokallag i PF kan søke støtte til studiearbeid i inn- og utland gjennom Akademisk Studieforbund (AKS). AKS er et studieforbund for[...]
Les mer