Kategori: Kompetanseutvikling

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Presteforeningen, Det teologiske fakultet (TF), MF Vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole.

More-button