Kategori: Kompetanseutvikling

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Presteforeningen, Det teologiske fakultet (TF), MF Vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole.

More-button

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin arbeidsveilederutdanning fra 2016 til 2019. Begge

More-button