Kategori: Kompetanseutvikling

Velg kategori eller emneknagg.

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Presteforeningen, Det teologiske fakultet (TF), MF Vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole.

More-button

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin arbeidsveilederutdanning fra 2016 til 2019. Begge

More-button

Mastergradene

Presters studiepoenggivende kompetanseutvikling kan, etter nærmere regler, ende ut i en av to mastergrader: Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg.

More-button