Generalforsamlingen

Generalforsamlingen (GF) er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten. GF møtes ordinært hvert tredje år. Representantskapet kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller utsette ordinær generalforsamling når vektige grunner taler for det.

GF består av:

  • én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister
  • tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre
  • to representanter for foreningens pensjonister
  • sentralstyret

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

I følge Presteforeningens lover skal GF blant annet behandle:

  • valg av leder, nestleder, 3 faste og 4 varamedlemmer til sentralstyret
  • sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode
  • strategi- og handlingsplan for kommende periode
  • saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling, og frist for dette er 4 måneder før GF finner sted. For forslag til endring av foreningens lover gjelder egne regler, jf foreningens lover § 20.

Valg av leder, nestleder og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité. Alle delegater har i tillegg rett til å foreslå kandidater til vervene under GF (benkeforslag).

Neste generalforsamling

Generalforsamlingen 2024 Her finner du informasjon om generalforsamlingen som finner sted 11.-13. mars 2024

Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2021 Her finner du vedtak og annen informasjon fra saksbehandlingen på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021.
Generalforsamlingen 2018 Her finner du vedtak og annen informasjon fra saksbehandlingen på generalforsamlingen 12.-14. mars 2018.