Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Presteforeningens Fagutvalg for prester i helsesektoren bedømmer søknader om godkjenning. Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år.

Les mer Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor