Forsiden < Sekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatet holder til i åttende etasje på Kirkens hus.

Presteforeningens sekretariat har syv medarbeidere og ledes av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt inn i to avdelinger, henholdsvis for arbeidsliv og fag. Se under for kontaktinformasjon, samt opplysninger om den enkeltes sentrale arbeidsoppgaver.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
Epostadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

 

Ole-Johs-Huuse-Presteforeningen-foto-Ann-Elin-Wang-3
Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
Leder av sekretariatet, økonomistyring, ekstern representasjon, forberedelse/oppfølging av saker til Sentralstyret og Representantskapet.
E-post
Mobiltelefon: 911 10 277

Kristian Mollestad
Kristian Mollestad, forhandlingssjef
Leder arbeidslivsavdelingen, lønns- og tariffspørsmål, arbeidsvilkår, forhandlinger, tillitsvalgtarbeid.
E-post
Mobiltelefon: 990 18 742
Per Kristian Aschim, Presteforeningen, 241013, foto Ann-Elin Wang
Per Kristian Aschim, fagsjef
Leder fagavdelingen, fagformidling, etter- og videreutdanning, nettsider.
E-post
Mobiltelefon: 416 19 718

Anna Grønvik
Anna Grønvik, rådgiver
Rådgiver arbeidslivsavdelingen, lønns- og tariffspørsmål, tillitsvalgtarbeid, likestilling, informasjonsarbeid, nettredaktør.
E-post
Mobiltelefon: 970 64 642

Advokat Per Hostad
Per Hostad, advokat
Rådgiver arbeidslivsavdelingen, arbeidsrett, lønns- og tariffspørsmål, forhandlinger, pensjon og AFP.
E-post
Mobiltelefon: 952 25 800


Anne Beate Tjentland, rådgiver
Rådgiver fagavdelingen, etter- og videreutdanning, arbeidsveiledning, stipender og AKS, sekretær for kompetanserådet.
E-post
Mobiltelefon: 480 67 955

 

Jon Strøm Presteforeningen 241013, foto Ann-Elin Wang
Jon Strøm, rådgiver
Medlemsadministrasjon, medlemshenvendelser, medlemsfordeler, foreningens økonomi.
E-post
Mobiltelefon: 950 63 727