Forsiden < Kontakt oss < Sekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatet holder til i åttende etasje på Kirkens hus.

Presteforeningens sekretariat har åtte medarbeidere og ledes av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt inn i to avdelinger, henholdsvis for arbeidsliv og fag. Se under for kontaktinformasjon, samt opplysninger om den enkeltes sentrale arbeidsoppgaver.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
Telefaks: +47 23 08 16 01
epostadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

 

Ole-Johs-Huuse-Presteforeningen-foto-Ann-Elin-Wang-3

Ole-Johs. Huuse, generalsekretær
Leder av sekretariatet, økonomistyring, ekstern representasjon, forberedelse/oppfølging av saker til Sentralstyret og Representantskapet.
E-post
Mobiltelefon: 911 10 277

Advokat Per Hostad

Per Hostad, advokat
Arbeidsrett, lønns- og tariffspørsmål og forhandlinger, pensjon og AFP.
E-post
Mobiltelefon: 952 25 800

Hanne-Garmann-Gullaksen-Presteforeningen-foto-Ann-Elin-Wang

Hanne Garmann Gullaksen, rådgiver (permisjon)
Lønns- og tariffspørsmål, IA, likestilling, seniorpolitikk, informasjonsarbeid, redaktør Inter Collegas.
E-post
Mobiltelefon: 902 11 483

Per Kristian Aschim, Presteforeningen, 241013, foto Ann-Elin Wang

Per Kristian Aschim, fagsjef
Fagformidling, etter- og videreutdanning. Nettsider, stipender og AKS, sekretær for Kompetanserådet.
E-post Mobiltelefon: 416 19 718

Jon Strøm Presteforeningen 241013, foto Ann-Elin Wang

Jon Strøm, rådgiver
Økonomi, lønn, medlemsadministrasjon, medlemshenvendelser, medlemsfordeler.
E-post
Mobiltelefon: 950 63 727

Rådgiver arbeidslivsavdelingen, tariff, kirkeordning.
E-post
Mobiltelefon: 948 37 172

Kristian Mollestad, forhandlingssjef
Leder arbeidslivsavdelingen, tariff og arbeidsvilkår.
E-post
Mobiltelefon: 990 18 742