Forsiden < Fag og profesjon < Inter Collegas på nett < Publikasjoner fra Presteforeningen

Publikasjoner fra Presteforeningen

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Les mer

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

Les mer

Ledelse i folkekirken (2011)

Les mer

Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-50 (1975-2016)

Les mer

Presteforeningens studiebibliotek ved en milepæl

Les mer

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer