Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Publikasjoner fra Presteforeningen

Publikasjoner fra Presteforeningen

Ny rapport: Med Landstad og Blix gjennom bokåret 2019

Presteforeningen har markert bokåret 2019 med en månedlig serie med «Månedens Landstad og Blix». Hver måned har salmer av Blix og[...]
Les mer

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem årene etter ordinasjon. En tredjedel av de som ordineres er 40 år eller eldre ved[...]
Les mer

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

I 2016 startet Presteforeningen opp en ny serie: Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling vil bringe rapporter fra forsknings-, utviklings- og[...]
Les mer

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».[...]
Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år? Er disse samtalene sjelesorg? Gjelder taushetsplikten slik den defineres i[...]
Les mer

Ledelse i folkekirken (2011)

Utredningen «Ledelse i folkekirken» ble utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen. Heftet er nr. 49 i[...]
Les mer

Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-51 (1975-2019)

Etter år 2000 51. Tom Sverre Tomren: Kyrkje, miljø og berekraft. Ein studie av miljøfråsegnene i dei store kyrkjesamfunna i perioden 1969-2019 og[...]
Les mer

Presteforeningens studiebibliotek ved en milepæl

Presteforeningens studiebibliotek runder 50 i reformasjonsjubileets tegn. Hva kunne passe bedre enn at studieboken til 500-årsjubileet for[...]
Les mer

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Presteforeningens fagavdeling har startet opp en ny rapportserie. Serien «Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling» vil bringe[...]
Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer