Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Publikasjoner fra Presteforeningen

Publikasjoner fra Presteforeningen

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».[...]
Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år? Er disse samtalene sjelesorg? Gjelder taushetsplikten slik den defineres i[...]
Les mer

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

I 2016 startet Presteforeningen opp en ny serie: Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling vil bringe rapporter fra forsknings-, utviklings- og[...]
Les mer

Ledelse i folkekirken (2011)

Utredningen «Ledelse i folkekirken» ble utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen. Heftet er nr. 49 i[...]
Les mer

Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-50 (1975-2016)

Etter år 2000 50. Per Kristian Aschim og Tarald Rasmussen (red.): Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (Eide[...]
Les mer

Presteforeningens studiebibliotek ved en milepæl

Presteforeningens studiebibliotek runder 50 i reformasjonsjubileets tegn. Hva kunne passe bedre enn at studieboken til 500-årsjubileet for[...]
Les mer

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Presteforeningens fagavdeling har startet opp en ny rapportserie. Serien «Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling» vil bringe[...]
Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer