Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de regionale faglagene, og er rådgivende organ for proster i lønnsspørsmål. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene om saker som gjelder prostenes arbeidsvilkår. En viktig oppgave er å ivareta og utvikle prostenes kollegiale felleskap og å delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsmoduler for proster.

Fagutvalget består av

Leif Endre Grutle, leder og medlem av representantskapet
Kristin Litlere, Bjørgvin,
Marit Bunkholt, Oslo
Tor Bjørn Andresen Osberg, Borg

Sigurd Skollevoll, vara, Nord-Hålogaland
Lars Sigurd Tjelle, vara, Stavanger
Øystein Flø, vara, Nidaros

Lokallag

Oslo: Christofer Solbakken
Borg: Tor Bjørn Andresen Osberg
Hamar: Carl Philip Weisser
Tunsberg:
Agder og Telemark: Trond Engnes
Stavanger: Lars Sigurd Tjelle
Bjørgvin: Kristin Sævik Litlere
Møre: Ingeborg Matre
Nidaros: Dagfinn Thomassen
Sør-Hålogaland: Kristine Sandmæl
Nord-Hålogaland: Sigurd Skollevoll

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for proster Revidert av representantskapet juni 2018
Organisering av kirkelige ledere i Presteforeningen Dokumentet understreker at kirkelige ledere er ønsket som medlemmer i PF, og avklarer samtidig noen utfordringer som kan oppstå. Vedtatt av Representantskapet 9.3.2015