Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. Fagutvalget skal ivareta studentprestenes interesser og bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester.

Utvalget består av

Pernille Astrup, Universitetet i Sørøst-Norge – leder
Camilla Winsnes, NTNU Trondheim
Camilla Oulie Eskildsen, Universitetet i Oslo
Kristian Knapstad, BI

For generell informasjon om studentpresttjenesten: www.studentprest.no

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for studentprester Godkjent av representantskapet 9.6.2021