Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. Fagutvalget skal ivareta studentprestenes interesser og bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester.

Utvalget består av

Lena Rebekka Risnes, NTNU – leder
Sigbjørn Rydland Jårvik, Universitetet i Stavanger – nestleder
Elisabeth Strøm, Høgskolen i Innlandet
Kristian Gotehus Køhn, Universitetet i Sørøst-Norge

For generell informasjon om studentpresttjenesten: www.studentprest.no

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for studentprester Godkjent av representantskapet 9.6.2021