Forsiden < Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. Fagutvalget skal ivareta studentprestenes interesser og bidra til å utvikle og ivareta det kollegiale fellesskapet mellom studentprester.

Utvalget består av

Leni Mæland, Universitetet i Stavanger – leder
Camilla Winsnes, NTNU Trondheim
Halvor Berg Hovind, Oslo Met
Pernille Astrup, Universitetet i Sørøst-Norge

Svein Valle, varamedlem

For generell informasjon om studentpresttjenesten: www.studentprest.no

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for studentprester