Kurs i klimateologi for prostiet – bli med

Presteforeningens prosjektgruppe for klima og bærekraft vil oppfordre prostilag til å melde seg på det nye videreutdanningskurset i klimateologi: "Teologi for en truet jord". Husk søknadsfristen til REU 15. september.

Les mer Kurs i klimateologi for prostiet – bli med