Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og representanter for studentlagene deltar både på den årlige landskonferansen og på generalforsamlingen.

Eksempler på temasamlinger som vi har holdt de siste par årene:

  • Profesjonsetikk og prest/prestestudent i sosiale medier
  • Hvilke rettigheter har du som sommervikar? Lønn, bolig, bil etc
  • Prosessen rundt det å søke jobb
  • Jeg har fått jobbtilbud – hva nå?
  • PF som profesjonsforening og fagforening
  • Skikkethetsvurdering og ordinasjonsforberedende samtaler – hva er hva?
  • Møte med spesialprester

Ved studiestedene har PF følgende tillitsvalgte:

Det teologiske fakultet

Theodor Halvorsen – leder
Mathias Jensen Svendsen

MF Vitenskapelig høyskole

Ingrid Aune – leder
Oskar Johan Havmøller
Vegard Tysseland
Sabina Dahle Johnsen
Margrethe Petterson
Bjørn Magnus Hanserud

VID Misjonshøgskolen

For tiden uten styre.

NLA Høgskolen

Fredrik Hope – leder. Studentenes representant i Presteforeningens representantskap
Josefine Garnes Mjøs
Karoline Ramsdal

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

For tiden uten styre

Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)/Universitetet i Tromsø

For tiden uten styre.

Ansgar høyskole

For tiden uten styre.

Har du lyst til å starte studentlag på KUN, Ansgar eller Fjellhaug? Ta kontakt med sekretariatet!