Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og representanter for studentlagene deltar både på den årlige landskonferansen og på generalforsamlingen.

Eksempler på temasamlinger som vi har holdt de siste par årene:

  • Profesjonsetikk og prest/prestestudent i sosiale medier
  • Hvilke rettigheter har du som sommervikar? Lønn, bolig, bil etc
  • Prosessen rundt det å søke jobb
  • Jeg har fått jobbtilbud – hva nå?
  • PF som profesjonsforening og fagforening
  • Skikkethetsvurdering og ordinasjonsforberedende samtaler – hva er hva?

Ved studiestedene har PF følgende tillitsvalgte:

Det teologiske fakultet

Christian Kringstad Kielland – leder
Eilert Aasen 
Sigurd Hanserud

MF Vitenskapelig høyskole

Thomas Granheim Iversen – leder
Kjersti Jåvold Landmark
Tobias Wang

VID Misjonshøgskolen

Nora Baartvedt – leder

NLA Høgskolen

Kristine Bleikli – leder. Studentenes representant i PFs representantskap
Marianne Tomren
Fredrik Hope
Anne Vierdal
Eirun Bjotveit Fonneland – vara

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

For tiden uten styre

Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)/Universitetet i Tromsø

For tiden uten styre.

Ansgar høyskole

For tiden uten styre.

Har du lyst til å starte studentlag på KUN, Ansgar eller Fjellhaug? Ta kontakt med sekretariatet!