Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv

Generalforsamlingen vedtok følgende to punkter i Presteforeningens strategi- og handlingsplan for 2021-2024:

Presteforeningen vil i perioden arbeide for

  • å ha fokus på dialog med samisk og kvensk kirkeliv i Den norske kirke, og vilkårene for prestetjenesten i samiske og kvenske områder. Presteforeningen bidrar i perioden til at samisk og kvensk kirkeliv synliggjøres som arbeidsfelt for prestetjenesten i Den norske kirke, uavhengig av geografi. (D14)
  • at Presteforeningen i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, bidrar til å belyse presters og kirkens rolle i fornorskningsprosessen blant samer og kvener. (E9)

Representantskapet opprettet i juni 2021, en Prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv for perioden 2021-2024.

Prosjektgruppen skal styrke Presteforeningens oppmerksomhet på samisk og kvensk kirkeliv generelt, og sannhets- og forsoningsarbeidet i møte med fornorskningen spesielt.

Den stortingsoppnevnte Sannhets- og forsoningskommisjonen som gransker fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, skal legge fram sin rapport i løpet av inneværende generalforsamlingsperiode (juni 2023).

Medlemmer

Sentralstyret oppnevnte i juni 2021 følgende medlemmer i prosjektgruppen:

Sokneprest Jon Arne Tandberg, Hammerfest (leder)
Prest i sørsamisk område Einar Bondevik, Mo i Rana
Domprost Marta Botne, Tønsberg
Sokneprest Stine Walmsness, Ullsfjord
Sokneprest Hanne Punsvik Øygard, Harstad

Fagsjef Per Kristian Aschim er sekretær og møter fast i prosjektgruppen.

Mandat for Prosjektgruppen for samisk og kvensk kirkeliv