Forsiden < Organisasjon < Lover og sentrale dokumenter

Lover og sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet fastsetter en strategi- og handlingsplan på bakgrunn av generalforsamlingens vedtak.

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Strategi- og handlingsplan 2016-2018

Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer