Forsiden < PFs organisasjon < Foreningens lover og sentrale dokumenter

Foreningens lover og sentrale dokumenter

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012, 2015 og 2018. § 1 Navn[...]
Les mer

Strategi for etter- og videreutdanning

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13.3.2019 Presteforeningen anser livslang læring og vedlikehold og utvikling av egen yrkeskompetanse[...]
Les mer

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og faglige rettigheter, og arbeide for[...]
Les mer

Ledere som medlemmer

Presteforeningen vil ivareta interessene til alle prester i Den norske kirke, også biskoper, proster og andre prester i ledende stillinger.[...]
Les mer

Rutiner for varsling fra tillitsvalgte og medlemmer om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon

Disse rutinene gjelder medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon, herunder varsling[...]
Les mer

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».[...]
Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer