Forsiden < Organisasjon < Foreningens lover og sentrale dokumenter

Foreningens lover og sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet fastsetter en strategi- og handlingsplan på bakgrunn av generalforsamlingens vedtak.

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer