Grafikk: Knut-Olav/Røed (CC-SA 2.0)

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i bispedømmet. Stiftsstyrene velges på stiftsmøtene/årsmøtene i det enkelte bispedømme. Stiftsstyrene møtes jevnlig og ivaretar medlemmenes interesser i bispedømmet. Stiftsstyrene er representert i innstillingsrådet ved ansettelser, møter bispedømmeledelsen i regelmessige kontaktmøter og deltar i regionale etter- og videreutdanningsutvalg.

For kontaktinfo til andre enn stiftsstyreleder, ta kontakt med sekretariatet.

Nord-Hålogaland

Jill Sæterbø Kjølaas, leder (954 54 337)

Sør-Hålogaland

Jan Ivar Vorren, leder (480 49 148)

Nidaros

Eirik M. Bakken, leder (484 09 483)

Møre

Ragnhild Fuglseth, fungerende leder (920 29 113)

Bjørgvin

Aage Mjeldheim, leder (997 99 579)

Stavanger

Silje Barkved Fossan, leder (938 47 116)

Agder og Telemark

Frode Fjeldbraaten, leder (951 62 220)

Tunsberg

Kristin Stensrød Haugen, leder (926 28 384)

Oslo

Gaute Granlund, leder (416 47 684)

Hamar

Stig Johnsbråten, leder (971 29 711)

Borg

Tom Egil Nordengen, leder (915 70 505)