Grafikk: Knut-Olav/Røed (CC-SA 2.0)

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i bispedømmet. Stiftsstyrene velges på stiftsmøtene/årsmøtene i det enkelte bispedømme. Stiftsstyrene møtes jevnlig og ivaretar medlemmenes interesser i bispedømmet. Stiftsstyrene er representert i innstillingsrådet ved ansettelser, møter bispedømmeledelsen i regelmessige kontaktmøter og deltar i regionale etter- og videreutdanningsutvalg.

For kontaktinfo til andre enn stiftsstyreleder, ta kontakt med sekretariatet.

Nord-Hålogaland

Jill Sæterbø Kjølaas, leder (954 54 337)

Sør-Hålogaland

Nils Jøran Riedl, leder (401 40 385)

Nidaros

Eirik M. Bakken, leder (484 09 483)

Møre

Grethe Lystad Johnsen, nestleder

Bjørgvin

Jørgen Knudsen, leder (951 19 678)

Stavanger

Arnt Johan Vistnes, fungerende leder (908 74 842)

Agder og Telemark

Albert Martin Walla, leder (922 92 409)

Tunsberg

Kristin Stensrød Haugen, leder (926 28 384)

Oslo

Eva Klokkerud, leder (452 33 210)

Hamar

Stig Johnsbråten, leder (971 29 711)

Borg

Tom Egil Nordengen, leder (915 70 505)