Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Stat

Tariffområde Stat

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Det er nå to hovedtariffavtaler i[...]
Les mer

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.    
Les mer

Statens personalhåndbok

Personalhåndboka inneholder blant annet en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om[...]
Les mer

Tjenesteordninger

Tjenesteordningene regulerer presters tjeneste i Den norske kirke. Tjenesteordningene er fastsatt av Kongen. Ordningene utfyller hverandre, slik at[...]
Les mer