Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Virke

Tariffområde Virke

Hovedavtale/parallellavtale Virke

Hovedavtalen/parallellavtalen for Virke er forlenget for perioden 2018-2021. Hovedavtalen/parallellavtalen innholder bestemmelser om samarbeidet[...]
Les mer

Landsoverenskomst høyskoler

Les mer

Landsoverenskomst helse og sosial m.v.

Les mer

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Les mer

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Les mer

Landsoverenskomst for utdanning

Les mer

Landsoverenskomst for virksomheter

Les mer