Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Virke

Tariffområde Virke

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Virke, bl.a. Sjømannskirken, en rekke organisasjoner og private høgskoler.

Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke private organisasjoner og stiftelser innen helse, utdanning og kultur. Tariffbestemmelsene for disse virksomhetene er organisert som bransjevise overenskomster innen det såkalte HUK-området (Helse, Utdanning, Kultur). I tillegg til dette området organiserer arbeidsgiverorganisasjonen Virke private virksomheter innen detalj- og engroshandel, import, agentur, reiseliv, forlag, apotek, IT, samt bemannings- og regnskapsbransjen.

Medlemmer

Presteforeningen har sine medlemmer i og forhandler i HUK-området  i Virke. Dette området består av arbeidsgivere som er ideelle virksomheter, som Kirkens Familievernkontorer, Blå Kors og KFUK-KFUM; privat spesialisthelsetjeneste, som institusjoner innenfor rus og psykiatri og private sykehus – for eksempel Diakonhjemmet og Haraldsplass sykehus; private høyskoler som VID Vitenskaplige høgskole og Menighetsfakultetet. Også Sjømannskirken ligger under Virke. Presteforeningen har ca. 140 medlemmer i tariffområdet Virke.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og  ved sentrale og lokale forhandlinger.

Det er ulike lønnssystemer i de ulike landsoverenskomstene. Det kan være plassering i spenn, lønnsrammer eller garantilønn. Dette angis nærmere i landsoverenskomsten den enkelte virksomhet er en del av. Alle overenskomstene korresponderer med avtaler enten på stat eller i KS.

Partsforhold

Presteforeningen har partsforhold i hovedavtalen/parallellavtalen og følgende seks overenskomster:

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for helse og sosial m.v
Landsoverenskomst for virksomheter
Landsoverenskomst for høyskoler
Landsoverenskomst for undervisning
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. De årene det er mellomoppgjør, forhandles det som regel bare om lønn

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Unio-organisasjonene kom torsdag 20.juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari[...]
Les mer

Hovedavtale/parallellavtale Virke

Hovedavtalen/parallellavtalen for Virke er forlenget for perioden 2018-2021. Hovedavtalen/parallellavtalen innholder bestemmelser om samarbeidet[...]
Les mer

Landsoverenskomst for virksomheter

Les mer

Landsoverenskomst høyskoler

Les mer

Landsoverenskomst helse og sosial m.v.

Les mer

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Les mer