Teologistudent, prest under utdanning eller prestevikar?

Presteforeningen har to ulike medlemskap for deg som er på vei til å bli prest: et standard studentmedlemskap eller mulighet til fullt medlemskap hvis du er prestevikar/prest under utdanning. Her får du noen råd om hvilket medlemskap som kan passe for deg.

Les mer Teologistudent, prest under utdanning eller prestevikar?