Studenter

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer!

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende.

Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret. Som medlem nyter du godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring, gode bankvilkår og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av studieforholdene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene.

More-button

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et medlemskap i Presteforeningen med sterkere tilknytning til arbeidsstedet er noe for deg.

More-button

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Her har vi samlet noen spørsmål og svar, det meste av innholdet bygger på en veiledning Kirkerådet har utviklet for bispedømmekontorene. Mye om lønn, vilkår, osv.

More-button

Huskeliste for sommervikarer

Her er noen spørsmål som kan være lurt å stille på vei inn i sommervikariat. Det er en tid på året da mange av de faste, de som vet ting, kan være borte. Samtidig er det ofte andre enn man tenker på med en gang som vet mye. Men hvem? Sjekk denne lista; kanskje kommer du på flere!

More-button

Studentlag på studiestedene

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til som du tror PF kan bidra med? Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Lokallagene kan velge et styre. Finn ditt styre og dine tillitsvalgte her!

More-button

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst til å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive master og vil på ekskursjon eller studieopphold? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button

Studentforsikring i Knif Trygghet

Som studentmedlem i Presteforeningen kan du kjøpe en veldig gunstig og spesialtilpasset forsikringspakke i Knif Trygghet. Forsikringspakken inneholder både innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring og du får hele 75 % rabatt!

More-button

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Fra 01.08.21 regulerer vikaravtalen honorarsatsene når prester eller andre som ikke er ansatt i full stilling i Den norske kirke (rettssubjektet) utfører gudstjenester og kirkelige handlinger. Satsene gjelder også pensjonister.

More-button

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet for ansatte som trenger alba, stola, singulum og presteskjorte i tjenesten. Fra 1.1.21 gjelder ordningen også ansatte i fellesråd/menighetsråd.

More-button