KAs hovedavtale

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

I tillegg til hovedavtalen er det inngått en tilpasningsavtale som gir nærmere bestemmelser for hvordan avtalen skal praktiseres i Den norske kirke (rettssubjektet), og en egen avtale om tillitsvalgtordningen i Den norske kirke (rettssubjektet).

Hovedavtalen og tilleggsbestemmelser for rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen i KA 1.1.2022-31.12.2025 Hele hovedavtaleteksten på en nettside.
PDF av Hovedavtalen i KA 1.1.2022-31.12.2025 Her kan du laste ned hovedavtalen som en pdf.
Tilpasningsavtale til HA for rettssubjektet Den norske kirke Tilpasningsavtalen gir nærmere bestemmelser om hvordan HA skal praktiseres i rettssubjektet Den norske kirke.
Veiledning til hovedavtalen 2017-2021 Lenke til veiledningen på KAs hjemmesider.