KAs hovedavtale

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

I tillegg til hovedavtalen er det inngått en tilpasningsavtale som gir nærmere bestemmelser for hvordan medbestemmelse og tillitsvalgtordning skal praktiseres i Den norske kirke (rettssubjektet).

Hovedavtalen og tilleggsbestemmelser for rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen i KA 1.1.2022-31.12.2025 Hele hovedavtaleteksten på en nettside.
PDF av Hovedavtalen i KA 1.1.2022-31.12.2025 Her kan du laste ned hovedavtalen som en pdf.
Tilpasningsavtale til HA for rettssubjektet Den norske kirke, med tillitsvalgtordning Tilpasningsavtalen gir nærmere bestemmelser om tillitsvalgtordningen og hvordan medbestemmelsen skal praktiseres i rettssubjektet Den norske kirke.