Forsiden < Fag og profesjon < Konferanser og seminar

Konferanser og seminar

Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar 24. mai 2018 kl. 12.00-15.30 i Oslo bispegård, St. Halvardsplass 3, Oslo. Seminaret har[...]
Les mer

Schjelderupseminaret 2018: Døden på dagsordenen. 13. juni 2018

Schjelderupseminaret arrangeres i samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Årets seminar finner[...]
Les mer

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er prestetjenesten ved UNN, Universitetssykehuset i[...]
Les mer

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet inviterer igjen til Nordisk konferanse i religionspsykologi. Temaet denne gangen er Adressing[...]
Les mer

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Skal kirken fortelle eventyr? Kirkerådets kulturkonferanse har som tema Mer enn eventyr – om livsmestring og livstolkning i vår kulturarvs[...]
Les mer

IKO med kurs om kirke-barnehage-samarbeid

IKO kirkelig pedagogisk senter arrangerer kurs om kirke-barnehage-samarbeid. Kurset finner sted på IKO torsdag 19. april. Les mer på IKOs nettside.
Les mer

Seminar on the road: Salmereisen 2018, 21.-25. mai

Norsk hymnologisk forening inviterer til Salmereisen 2018. Møt salmeskapere og salmekjennere fra Norge, Sverige og Danmark. Reisen er en busstur fra[...]
Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

«Chaplaincy på norsk» er en konferanse om tros- og livssynsbetjening i forsvaret, kriminalomsorgen og helsevesenet. Den følger opp en[...]
Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og fagforeningene Presteforeningen og[...]
Les mer

Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Hvordan har historien om reformasjonen blitt gjenfortalt i 2017? Hvordan har statslutherdommen blitt feiret i året for statslutherdommens[...]
Les mer