Forsiden < Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.

Utvalget ble opprettet av Presteforeningens representantskap 7.juni 2018 og vil bli nedsatt etter et rådgivende elektronisk valg blant medlemmene på dette området. Valget skjer i juni 2018.