Prester snakker om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.

Fagutvalget består av

Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar – leder
Mette Kristin Brenna, personalrådgiver, Oslo
Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland
Katrine Lind-Solstad, rådgiver, Kirkerådet
Michael Onsrud, kirkefagsjef, Tunsberg (permisjon)
Marita Solberg Bjerke
, rådgiver, Bispemøtet (permisjon)