Forsiden < Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.

Utvalget ble opprettet av Presteforeningens representantskap 7.juni 2018. Et rådgivende valg blant medlemmene i dette området i juni 2018 har gitt følgende sammensetning av utvalget:

Marita Solberg Bjerke, rådgiver, Bispemøtet
Michael Onsrud, kirkefagsjef, Tunsberg
Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland
Mette Kristin Brenna, personalrådgiver, Oslo

varamedlemmer:
Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar
Alexander Garmann Gullaksen, prosjektleder rekrutteringsprosjektet, Kirkerådet

Utvalget har ikke konstituert seg.