Fag og profesjon

Presteforeningen er en forening for profesjonsutøvere hvor faglig utvikling og kvalitet er viktig. På fagsidene finnes informasjon om etter- og videreutdanning for prester, og fagstoff til nytte i tjenesten og i prestenes refleksjon rundt eget arbeid.

Her finnes rapporter fra konferanser og seminarer, bokmeldinger, artikler og refleksjoner, stoff fra tidsskrifter, disputaser og teologiske diskusjoner i forskjellige fora, artikler og foredrag fra Presteforeningens virksomhet. Presteforeningens fagavdeling produserer mye av dette stoffet. Forskere og andre fagpersoner inviteres også til å publisere på våre sider, og våre medlemmer oppfordres til å dele eget stoff. Sidene redigeres som et tidsskrift med praktisk-teologisk profil med vekt på  høy nytteverdi og tilgjengelighet.

Velg aktuell kategori eller bruk emneknaggene som vei videre.

Velkommen!

Fagsider

Fagartikler Diverse artikler med teologisk og pastoralfaglig innhold
Bokomtaler Omtale av nye bøker som kan være av interesse for prester. Bokomtalene er skrevet av PFs medlemmer, ansatte i sekretariatet og andre bidragsytere.
Seminarrapporter Medlemmer deler sine refleksjoner fra seminarer og konferanser de har deltatt på.
Oppgaver og avhandlinger Her deles presters faglige arbeider i tilknytning til studier og etterutdanning.
Publikasjoner fra Presteforeningen Oversikt over Presteforeningens publikasjoner og publikasjonsserier, og lenke til digitale versjoner av nyere publikasjoner.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk Seksjon som samler stoff om Profesjonsetikk for prester, presten og mediene, taushetsplikt og avvergeplikt mv.
Profesjonsetikk for prester Presteforeningens profesjonsetiske dokument

Kompetanseutvikling

EVU Seksjon med lenker til utlysninger av kurs og stipender, informasjon om kurs og seminarer og annen aktuell informasjon om kompetanseutvikling.
Lokalt studiearbeid - studiestøtte fra AKS Har dere faste tekstgjennomganger, driver annet studiearbeid eller skal på studietur? Med PFs lokallag som arrangør/medarrangør, kan dere søke økonomisk støtte fra Akademisk studieforbund. Her får du også oversikt over de studieoppleggene PF har utarbeidet for bruk i lokalt studiearbeid.
Konferanser og seminar Oversikt over konferanser og seminarer av interesse for prester og teologer.
Konferansestipend Presteforeningen lyser ut konferansestipend til utvalgte konferanser. Deltakere som får støtte til å delta på konferanser skriver en kort rapport fra konferansen som legges ut på prest.no.
Frie internasjonale stipend Hvert år utlyser Presteforeningen ut stipender som skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge. Det er to årlige søknadsfrister, 15.3. og 15.9.
Studentstipend Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend som skal styrke den faglige forberedelse til prestetjeneste under grunnutdanningen, fortrinnsvis gå til aktiviteter utover det løpende studietilbudet. Det er to årlige søknadsfrister: 15.3. og 15.9.

Veiledning

Veiledning Om arbeidsveiledning, åndelig veiledning m.v.