E-læringskurs om godt arbeidsmiljøarbeid

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet utviklet et e-læringskurs. Her kan du lære mer om hvordan du som tillitsvalgt kan bidra i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset passer også for verneombud, ledere og HR-og HMS-ansatte.

I kurset får du lære mer om:

  • hva arbeidsmiljø er
  • hva som har betydning for sykefravær og frafall i din bransje
  • hva som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan dere kan jobbe for å redusere fravær og frafall
  • hvordan øke kvalitet og produktivitet på din arbeidsplass
  • partssamarbeidet og din rolle som tillitsvalgt

Målet med kurset er at du skal bli trygg i rollen som tillitsvalgt i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kurset ligger på e-læringsplattformen til Arbeidstilsynet, og du behøver ikke brukernavn og passord for å delta. Når du går inn på lenken velger du knappen «Kurs uten innlogging». Du vil bruke rundt én time på å gjennomføre hele e-læringen.

E-læringskurset for tillitsvalgte og andre medlemmer i Unio-forbundene finner du her.