Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta[...]
Les mer

Tillitsvalgtes håndtering av personopplysninger

Ditt arbeid som tillitsvalgt vil gi deg tilgang til opplysninger om personer. Disse opplysningene skal behandles med varsomhet, og du må begrense[...]
Les mer

Rutiner for varsling fra tillitsvalgte og medlemmer om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon

Disse rutinene gjelder medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon, herunder varsling[...]
Les mer

PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF. Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.[...]
Les mer

Nyhetsbrev til tillitsvalgte (arkiv)

Her finner du arkiv over enkelte nyhetsbrev/informasjon som er sendt fra Presteforeningen til de tillitsvalgte. Vi bruker publiseringsverktøyet[...]
Les mer

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for sjelesorg. Presteyrket er både spennende og meningsfylt[...]
Les mer

Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter.
Les mer

Reiseregning PF

Her finner tillitsvalgte skjemaer for utgiftsrefusjoner og honorarer fra PF.
Les mer

Presteforeningens kalender

Kalender over Presteforeningens arrangementer. (Trykk lenke under)
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer