Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

På denne siden samler vi saker fra hele hjemmesiden av særlig interesse for våre tillitsvalgte. Siden er ment som et nyttig utgangspunkt når man skal orientere lokallag, utvalg og styrer på ulike nivåer.

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta[...]
Les mer

Nyhetsbrev til tillitsvalgte (arkiv)

Her finner du arkiv over enkelte nyhetsbrev/informasjon som er sendt fra Presteforeningen til de tillitsvalgte. Vi bruker publiseringsverktøyet[...]
Les mer

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for sjelesorg. Presteyrket er både spennende og meningsfylt[...]
Les mer

Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter.
Les mer

Reiseregning PF

Her finner tillitsvalgte skjemaer for utgiftsrefusjoner og honorarer fra PF.
Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs[...]
Les mer

Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover. Her får du en kort innføring i de viktigste endringene. Lovene i sin helhet[...]
Les mer

Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Kirkemøtet i april 2016 vedtok personalreglement for prester, og personalreglement for tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat.
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Presteforeningens kalender

Kalender over Presteforeningens arrangementer. (Trykk lenke under)
Les mer