Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta[...]
Les mer

Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for[...]
Les mer

Tillitsvalgtes håndtering av personopplysninger

Ditt arbeid som tillitsvalgt vil gi deg tilgang til opplysninger om personer. Disse opplysningene skal behandles med varsomhet, og du må begrense[...]
Les mer

Presteforeningens kalender

Kalender over Presteforeningens arrangementer. (Trykk lenke under)
Les mer

Nye regler for bruk av bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen

Fra 1. januar 2019 er det innført nye skatteregler for rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgivers rapporteringsplikt på dette. For[...]
Les mer

PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF. Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.[...]
Les mer

Nyhetsbrev til tillitsvalgte (arkiv)

Her finner du arkiv over enkelte nyhetsbrev/informasjon som er sendt fra Presteforeningen til de tillitsvalgte. Vi bruker publiseringsverktøyet[...]
Les mer

Rutiner for varsling fra tillitsvalgte og medlemmer om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon

Disse rutinene gjelder medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Presteforeningens organisasjon, herunder varsling[...]
Les mer

Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter.
Les mer

Reiseregning PF

Har du foretatt en reise Presteforeningen skal betale for? Benytt det aktuelle skjemaet nedenfor. Vi følger statens satser, med unntak av[...]
Les mer