Kategori: Kurs og webinarer

Innføring i arbeidsrett 4.-5. september 2024

Kurset gir kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner innen kollektiv og individuell arbeidsrett. I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler.

More-button

Grunnkurs for tillitsvalgte del 2, 29.-30. mai 2024

Kurset er åpent for tillitsvalgte fra lokallagsnivå og stiftsstyrer som har gjennomført grunnkurs del 1 (webinar) høsten 2023 eller våren 2024. Kurset er også åpent for deg som har vært tillitsvalgt en stund og har tatt kurs før, men trenger en oppfriskning.

More-button

Samling for prostemedlemmer 31. oktober

I forlengelsen av Kirkelederkonferansen 30.-31. oktober inviterer PFs Fagutvalg for proster alle prostemedlemmer til et innspills- og drøftingsmøte. Her får du anledning til å gi dine innspill til PFs arbeid for og blant våre prostemedlemmer. Tidsramme kl 15-18. Deltakelse krever påmelding.

More-button

Landskonferansen 12.-13. juni 2023

På vei til landskonferansen? Her finner du det du trenger av informasjon. Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

More-button

Landskonferanse 13.-14. juni 2022

Her finner du påmelding til, program og praktisk informasjon om landskonferansen. Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

More-button